Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Prosedyre for bruk av VERSE målemetode for fastsetting av nøytraltemperatur i helsveiste skinner

1 OMFANG

Denne prosedyren gjelder for anvendelse av målemetoden ”VERSE” for fastsetting av nøytraltemperatur i helsveiste skinner. ”VERSE” kan brukes til å bestemme nøytraltemperatur i helsveiste skinner i tilknytning til større sporarbeider (sporjustering, svillebytte , ballastrensing o.a.) eller ved mistanke om at nøytraltemperaturen ligger utenfor nøytraltemperaturområdet.


2 Anvendelse - begrensninger

2.1 Kurveradius

VERSE kan brukes til å bestemme nøytraltemperaturen på rettlinje og i kurver med kurveradius ned til 600 meter


2.2 Temperaturområde

 • VERSE kan anvendes når skinnetemperaturen ligger innenfor temperaturintervallet -50C - +130C
 • VERSE skal ikke anvendes når raske endringer i skinnetemperaturen opptrer eller kan forventes (> 10C forandring / 15 min)

3 Kompetansekrav

Måling med VERSE skal bare utføres av operatører som har gjennomgått nødvendig opplæring og som innehar sertifikat på dette utstedt av leverandøren ”Vortok International”.


4 Valg av teststrekning

 • For kontinuerlig verifisering av nøytraltemperaturen skal det ikke være mer enn 200 meter mellom hver måling på rettlinje og i kurver med radius ned til 1000 meter / 150 meter mellom hver måling i kurver med radius < 1000 meter
 • Begge skinnestrenger skal måles
 • Det skal ikke foretas måling nærmere enn 30 meter fra sporveksel
 • Det 30 meter lange måleområdet skal være uten sveiste skjøter
 • Det 30 meter lange måleområdet skal være uten profiloverganger (samme skinneprofil over hele lengden)

5 Gjennomføring av måling

 1. Bestem målested og noter nøyaktig km-angivelse
 2. Finn og noter det aktuelle skinneprofilet ved hjelp av valsemerker i skinnesteget
 3. Foreta måling av skinnetemperatur på 2 ulike steder over måleområdet. Skinnetemperaturen skal måles med et kalibrert termometer i skinnesteget på skyggesiden av skinnen
 4. Mål opp og marker 10 meter og 15 meter til hver side for målepunktet
 5. Fjern befestigelsen i en lengde av 30 meter (15 meter til hver side for målepunktet)
 6. Løft skinnen og plasser ”T – klossene” 10 meter til hver side for målepunktet
 7. Sjekk at all befestigelse er fjernet over 30 meter slik at skinnen er ”helt fri”. Ved Pandrol e clip / PR clip skal isolatorene fjernes
 8. Mål og noter avstanden (til nærmeste mm) fra målepunkt til hver av ”T-klossene” og fra hver av ”T-klossene” til befestet skinne.
 9. Installer VERSE instrumentet og utfør måling i henhold til leverandørens godkjente prosedyre
 10. Demonter VERSE instrumentet, fjern ”T-klossene” og monter all befestigelse

6 Forholdsregler i kurver og ved mistanke om store avvik i nøytraltemperatur

 • I kurver med radius mindre enn 800 - 1000 meter (avhengig av overhøyde) må man ta hensyn til at skinnen vil bevege seg innover i kurven når den løftes opp av befestigelsen. I slike tilfeller må man anvende hydrauliske hjelpestenger for å få på plass skinnen igjen etter måling
 • Ved mistanke om nøytraltemperatur vesentlig høyere enn 21 0C må man utvise stor forsiktighet i kurver da skinnestrengen kan slå innover i kurven med en voldsom kraft når den løftes opp av skinnebefestigelsen. I slike tilfeller bør man unngå å utføre målinger ved skinnetemperaturer lavere enn + 5 0C

7 Rapportering

For hver måling som foretas skal følgende rapporteres:

 • Dato
 • Bane ID
 • Km angivelse med 3 desimaler
 • Skinnestreng (Høyre eller Venstre i stigende km retning)
 • Skinneprofil
 • Skinnetemperatur
 • Lengder fra målepunkt til ”T-klosser”
 • Nøytraltemperatur beregnet av VERSE

Rapportskjema skal ha norsk språk.