Overbygning/Bygging/Helsveist spor/Vedlegg/Spesifikasjoner for aluminiotermiske sveisemetoder

1 Spesifikasjoner for SoWoS

Skinne­profil Skinnekvalitet Thermit-porsjon
F-Nr. 028.-
For­varmetid (ca.­min)
Porsjon Semi-Kit
49E1 R200 (700) 49/ Z70-80 SoW 025.450 7
R260Mn (900) 49/ Z90 SoW 025.460 030.030
R320Cr (1100) 49/ Z110 SoW 025.470
R350 HT 49/ Z90 SoW-HC 025.480
54E1/54E2/54E3 R260Mn (900) 54/ Z 90 SoW 025.560 030.040 7-8
R320Cr (1100) 54/ Z110 025.570
1200 54/ Z120 SoW 025.580
R350HT 54/ Z90 SoW-HC 025.590
60E1/60E2 R260Mn (900) 60/ Z90 SoW 025.920 030.050 8-9
R320Cr 60/ Z110 SoW 025.930
R350HT 60/ Z90 SoW-HC 025.940
Sveiseåpning: 24 - 26 mm
Høydeoppretting: 1,2 - 1,4 mm
Brennerhøyde: 40 - 45 mm
Brennertype: 65/511 eller 65/504
Gasstrykk: Propan: 1,5 bar Oksygen: 4,5 bar
Ventetid før vulstavskjæring: 4,5 - 5,0 min.


Forvarmingen er ferdig når hele tverrsnittet på begge skinneender er jevnt oppvar­met til minst 10000C (gul farge). Tidene i tabellen er veile­dende.


Varmebehandling for 350HT-skinner:

* Gasstrykk: Propan: 1,5 bar Oksygen: 5,0 bar
* Brennerhøyde: 25 mm
* Oppvarmingstid: 1 min, 40 sek.
* Avkjøling under deksel: 2 min


Semi-kit består av sveiseporsjon, sveiseformer, klebsand og digelstøpsel til 1 sveis

2 Spesifikasjoner for HPW

Skinne­profil Skinnekvalitet Thermit-porsjon F-Nr. 028.- For­varmetid
Thermit-porsjon Formpropp (rigel)
54E3/54E4 R350HT 54 / Z90 HPW-E 025.550 027.030 (grønn) 3,5 min
R370CrHT 54 / Z90 HPW-E 025.550 027.090 (blå)
R400HT 54 / Z90 HPW-E 025.550 027.080 (oransje)
60E1/60E2 R350HT 60/ Z90 HPW-E 025. 950 027.030 (grønn) 3,5 min
R370CrHT 60/ Z90 HPW-E 025. 950 027.090 (blå)
R400HT 60/ Z90 HPW-E 025. 950 027.080 (oransje)Sveiseåpning: 28 - 30 mm
Høydeoppretting: 1,4 - 1,6 mm
Brennerhøyde: 40 - 45 mm
Brennertype: 55.502 - standard SkV brenner
Gasstrykk oksygen: 4,0 bar
Gasstrykk propan 1,5 bar
Ventetid før avtaking formdeksel: min 3,5 min
Ventetid før avtaking formtopp: min 4,5 min
Ventetid før vulstavskjæring: min 5 min langtidsdigel / 6 min engangsdigel.  • Før påsetting av avskjæringsverktøy må stigerør bøyes utover og formrester på skinnehodet fjernes
  • Nytt instillingsmål skal anvendes
  • Bruk rigeltang til å montere formpropp

3 Spesifikasjoner for Smw-F

Skinne­profil Skinnekvalitet Thermit-porsjon
F-Nr. 028.-
For­varmetid (ca.­min)
Porsjon Semi-Kit
35,7 Kg R200 (700) 4515/ Z70-80 S 210 5
S41 R200 (700) 515/ Z70-80 S 300 5-6
NSB 40, S41 R260Mn (900B) 515/Z 90 S 310
49E1 (S49) R200 (700) 5515/ Z70-80 S 490 7
R260Mn (900) 5515/ Z90 S 500 030.030
R320Cr (1100) 5515/ Z110 S 510
R350HT 5515/ Z90 S-HC 900
54E1 / 54E2 /54E3 R260Mn (900) 615/ Z90 S 600 030.010 7-8
R320Cr (1100) 615/ Z110 S 630
1200 615/ Z120 S 640
R350HT 615/ Z90 S-HC 890
60E1 (UIC60) R260Mn (900) 715/ Z90 S 840 030.020 8-9
R320Cr (1100) 715/ Z110 S 850
R350HT 715/ Z90 S-HC 910
Sveiseåpning: 20 - 23 mm
Høydeoppretting: 1,0 - 1,4 mm
Brennerhøyde: 40 - 45 mm
Brennertype: 65/511 eller 65/504
Gasstrykk: Propan: 1,0 bar, Oksygen: 4,5 bar
Ventetid før vulstavskjæring: 4,5 - 5,0 min.


Forvarmingen er ferdig når hele tverrsnittet på begge skinneender er jevnt oppvar­met til minst 10000C (gul farge). Tidene i tabellen er veile­dende.


Varmebehandling for R350HT-skinner:

  • Gasstrykk:Propan: 1,5 barOksygen: 5,0 bar
  • Brennerhøyde:25 mm
  • Oppvarmingstid:1 min, 40 sek.
  • Avkjøling under deksel:2 min

Semi-kit består av sveiseporsjon, sveiseformer, klebsand og digelstøpsel til 1 sveis

4 Spesifikasjoner for SkV Elite L25

Skinneprofil Skinnekvalitet Thermit-porsjon Forvarmetid (min.)
49E1 R200 49/ Z70 SkV-Elite E-L25 2
R260Mn 49/ Z90 SkV-Elite E-L25
R320Cr 49/ Z110 SkV-Elite E-L25
R350 HT 49/ Z120 PLUS SkV-Elite E-L25
54E1 / 54E2 / 54E3 R260Mn 54/ Z 90 SkV-Elite E-L25
R320Cr 54/ Z110 SkV-Elite E-L25
1200 54/ Z120 PLUS SkV-Elite E-L25
R350 HT 54/ Z120 PLUS SkV-Elite E-L25
R370 CrHT 54/ Z130 PLUS SkV-Elite E-L25
R400 HT 54/ Z140 PLUS SkV-Elite E-L25
60E1/60E2 R260Mn (900) 60/ Z90 SkV-Elite E-L25
R320Cr 60/ Z110 SkV-Elite E-L25
R350 HT 60/ Z120 PLUS SkV-Elite E-L25
R370 CrHT 60/ Z130 PLUS SkV-Elite E-L25
R400 HT 60/ Z140 PLUS SkV-Elite E-L25
Sveiseåpning: 24 - 26 mm
Høydeoppretting: 1,2 - 1,8 mm
Brennerhøyde: 30 - 35 mm
Brennertype: 55.502
Gasstrykk: Propan: 1,5 bar Oksygen: 5,0 bar
Ventetid før avtaking av formdeksler: min. 3,5 min
Ventetid før vulstavskjæring: min. 4,5 min

5 Spesifikasjoner for SkV L-50

Skinne­profil Skinnekvalitet F-Nr. 028.- Thermit-porsjon
49E1 R260Mn (900B) 810 + 790 49/Z90 SkV + 412/Z90 SkV
54E3 R260Mn (900B) 780 + 790 54/Z90 SkV-E + 412/Z90 SkV
60E1/60E2 R260Mn (900B) 870 + 790 60/Z90 SkV + 412/Z90 SkV


Sveiseåpning: 40 - 50 mm
Høydeoppretting: 1,8 - 2,2 mm
Brennerhøyde: 30 - 45 mm
Brennertype: 55/502
Forvarmetid: 1,5 - 2 min.
Gasstrykk: Propan: 1,5 bar Oksygen: 5,0 bar
Ventetid før vulstavskjæring: 9 - 11 min.

6 Spesifikasjoner for LsV

Skinne­profil Skinnekvalitet Thermit-porsjon F.nr. 028.025.- For­varmetid (min.) Ventetid før vulstavskjæring
35,7 200 (700) 60/Z70-80 LsV 220 1,5 7
49E1 200 (700) 65/Z70-80 LsV 700 3,0 9
260Mn (900) 65/Z90 LsV 710


Sveiseåpning: 24 - 26 mm
Høydeoppretting: 2 - 3 mm (profilavhengig)
Brennerhøyde: 75 mm (85 mm for 35,7 kg skinneprofil)
Brennertype: 55/502
Gasstrykk: Propan: 1,5 bar Oksygen: 5,0 bar
Max. avst. senter laskehull- skinneende: 47,5 mm (46 mm for 35,7 kg skinneprofil)


Laskehullene må ligge symmetrisk om sveiseåpningen. For tildanning av sveise­åpningen må det følgelig kappes like mye av hver skinneende.

JD531 06d fig001.png


7 Spesifikasjoner for PLA CJ25 med oksygen/propanbrenner

Skinne­profil Skinnekvalitet sveisekit For­varmetid
49E1 R260Mn S49 JS PLA 25 D 4 min
54E3 R260Mn S54 JS PLA 25 D 4 min
R320Cr S54 JS PLA 25 320Cr
R350HT S54 JS PLA 25 350 HT
60E1/60E2 R260Mn UIC60 JS PLA 25 D 4 min
R350HT UIC60 JS PLA 25 350 HT

Ved sveising av R320Cr og R350HT skal det benyttes varmedeksel som skal sitte på i minimum 8 minutter

Sveiseåpning: 23 - 27 mm
Høydeoppretting: 1,0 - 1,4 mm
Brennerhøyde: 50 mm
Brennertype: Railtech Oxy-Propan 22 hulls dyse versjon B
Gasstrykk: Propan: 0,3 bar Oksygen: 0,9 bar
Ventetid før avtaking av formdeksler: 3 min.
Ventetid før avtaking av formtopp: 5 min.
Ventetid før vulstavskjæring: 6 min.

8 Spesifikasjoner for PLA CJ25 med HFP propanbrenner

Skinne­profil Skinnekvalitet sveisekit For­varmetid
49E1 R260Mn S49 JS PLA 25 D 6 min
54E3 R260Mn S54 JS PLA 25 D 6 min
R320Cr S54 JS PLA 25 320Cr
R350HT S54 JS PLA 25 350 HT
60E1/60E2 R260Mn UIC60 JS PLA 25 D 8 min
R350HT UIC60 JS PLA 25 350 HT

Ved sveising av R320Cr og R350HT skal det benyttes varmedeksel som skal sitte på i minimum 8 minutter

Sveiseåpning: 23 - 27 mm
Høydeoppretting: 1,0 - 1,4 mm
Brennerhøyde: 50 mm
Brennertype: Pandrol HFP konfigurasjon A0
Gasstrykk: Propan: 1,0 bar
Ventetid før avtaking av formdeksler: 3 min.
Ventetid før avtaking av formtopp: 5 min.
Ventetid før vulstavskjæring: 6 min.