Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Skinneprofiler


1 35,7 kg

Figur 1: 35,7 kg skinneprofil
Tegning: KO-700326
Vekt, G 35,7 kg/m
Tverrsnitt, F 45,5 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 1100 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 174 cm3
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 164 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y 31 cm3

2 NSB40

Figur 2: NSB40 skinneprofil
Tegning: KO-700843
Vekt, G 39,83 kg/m
Tverrsnitt, F 50,86 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 1281 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 181,7 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y

3 S41

Figur 3: S41 skinneprofil
Tegning: KO-700330
Vekt, G 40,96 kg/m
Tverrsnitt, F 52,16 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 1367,5 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 268,9 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 196,0 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y 43,03 cm3

4 49E1

Figur 4: 49E1 skinneprofil
Tegning: KO-700721
Vekt, G 49,43 kg/m
Tverrsnitt, F 62,97 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 1819 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 320 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 240 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y 51,2 cm3

5 54E3

Figur 5: 54E3 skinneprofil
Tegning: KO-700836
Vekt, G 54,54 kg/m
Tverrsnitt, F 69,52 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 2073,0 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 359,0 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 262,0 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y 57,0 cm3

6 54E4

Figur 6: 54E4 skinneprofil
Tegning: EN 13674-1
Vekt, G 54,31 kg/m
Tverrsnitt, F 69,19 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 2056 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 353 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 262,0 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y 56 cm3


7 54E2

Figur 7: 54E2 skinneprofil
Tegning: KO-700864
Vekt, G 53,9 kg/m
Tverrsnitt, F 68,55 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 2308,0 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 341,3 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 276,4 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y 54,6 cm3

8 54E1

Figur 8: 54E1 skinneprofil
Tegning: KO-700825
Vekt, G 54,43 kg/m
Tverrsnitt, F 69,34 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 2346,0 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 417,5 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 279,2 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y 59,6 cm3

9 60E1

Figur 9: 60E1 skinneprofil
Tegning: KO-700874
Vekt, G 60,21 kg/m
Tverrsnitt, F 76,70 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 3038,3 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 512,3 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, hode 333,6 cm3
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, fot 375,5 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y, fot 68,3 cm3

10 60E2

Figur 10: 60E2 skinneprofil
Tegning: KO-800162
Vekt, G 60,03 kg/m
Tverrsnitt, F 76,48 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 3021,5 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 510,5 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, hode 330,8 cm3
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x, fot 374,5 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y, fot 68,1 cm3

11 S64

Figur 11: S64 skinneprofil
Tegning: KO-700826
Vekt, G 64,92 kg/m
Tverrsnitt, F 82,70 cm2
Treghetsmoment om X - aksen, Ix-x 3252 cm4
Treghetsmoment om Y - aksen, Iy-y 604 cm4
Motstandsmoment om X - aksen, Wx-x 356 cm3
Motstandsmoment om Y - aksen, Wy-y 80,5 cm3