Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg/Sporstoppere


1 Sporstoppere for passasjertog

1.1 GULO FCK

Gulo FCK er en sporstopper som kan brukes til passasjertog med og uten sentralkoppel. Samme sporstopper benyttes til kategori A-C hvor det er antall bremseelementer som vil bestemme kategori.

GULO FCK sporstopper for passasjertog

Monteringsanvisning: KO-070353

Anvisning for tilbakestilling: KO-070354

Tabell 1: GULO FCK kapasitet - typer
Kategori Tog masse Hastighet Antall

bremseelementer

Bremsekraft (kN) Stopplengde (m) Retardasjon (m/s2) Art. nummer Tegning
A 100 tonn 15 km/h 2 80 10,9 0,80 110878 KO-070352
B 200 tonn 15 km/h 4 160 10,9 0,80 110879
C 500 tonn 15 km/h 10 400 10,9 0,80 110880

Dersom spor mot sporstopper skal brukes av flere ulike togtyper med ulik togvekt, må retardasjon beregnes for de letteste togene. I beregningene legges det til grunn en bremsekraft på 40 kN pr. bremseelement i sporstopperen.

2 Sporstoppere for godstog

2.1 GULO

Gulo er en sporstopper som kan brukes til godstog og arbeidsmaskiner uten sentralkoppel. Samme sporstopper benyttes til kategori D-H hvor det er antall bremseelementer som vil bestemme kategori.


GULO sporstopper for godstog

Monteringsanvisning: KO-070353

Anvisning for tilbakestilling: KO-070354

Tabell 2: GULO kapasitet - typer
Kategori Tog masse Hastighet Antall

bremseelementer

Bremsekraft (kN) Stopplengde (m) Retardasjon (m/s2) Art. nummer Tegning
D 100 tonn 10 km/h 2 80 4,8 0,80 110881 KO-070351
E 200 tonn 10 km/h 4 160 9,6 0,40 110882
F 500 tonn 10 km/h 10 400 4,8 0,80 110883
G 1000 tonn 10 km/h 10 400 9,6 0,40 110884
H 1500 tonn 10 km/h 12 480 10,3 0,37 110885

Dersom spor mot sporstopper skal brukes av flere ulike togtyper med ulik togvekt, må retardasjon beregnes for de letteste togene. I beregningene legges det til grunn en bremsekraft på 40 kN pr. bremseelement i sporstopperen.