Overbygning/Prosjektering/Sporkonstruksjoner/Vedlegg 6.f Andre sporkomponenter

1 Skinnestoppere

1.1 Skinnestopper for 49E1

Tegning: KO-701201

Figur 1: Skinnestopper for 49E1

1.2 Skinnestopper for 35 kg

Tegning: KO-701202

Figur 2: Skinnestopper for 35kg

2 Strekkbolter

2.1 Isolert strekkbolt

Tegning KO-701305

Figur 3: Isolert strekkbolt

2.2 Uisolert strekkbolt

Tegning KO-701304

Figur 4: Uisolert strekkbolt

3 Oppkjørsbjelke

3.1 Oppkjørsbjelke type 1

Tegning KO-800053 / KO-800054

Figur 5: Oppkjørsbjelke

3.2 Oppkjørsbjelke type 2

Tegning KO-069419

Figur 6: Oppkjørsbjelke

3.3 Alternativ festeanordning for oppkjørsbjelke 1

Figur 7: Festeanordning for oppkjørsbjelke