Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/211 Progressive tverrsprekker

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

211 PROGRESSIVE TVERRSPREKKER (”NYREBRUDD”)

UIC 211 Progressive tverrsprekker ("Nyrebrudd")

Kjennetegn og utseende


Produksjonsfeil


Disse sprekkene (fig. 1 og 2) utvikler seg fra en liten feil inne i skinnehodet, eller unntaksvis fra dype avskallingssprekker på kjørekanten. Initieringspunktet behøver ikke være i senter av skinnehodet. Navnet ”nyrebrudd” kommer av den karakteristiske formen som sprekken oppviser. I dobbeltspor med trafikk i en retning opptrer sprekkene vanligvis med en vinkel på ca. 200 i forhold til vertikalplanet. I spor med trafikk i begge retninger har sprekkene vanligvis en loddrett orientering. Etter en tids trafikkbelastning vil sprekken kunne nå overflaten av skinnehodets kanter/ øvre del av steget og bli synlig (fig. 4). På dette stadiet er brudd nært forestående.

Ved brudd vil bruddflaten vise en glatt skinnende nyreformet flate med konsentriske soner som markerer sprekkens vekst. Dette mønsteret vil korrodere så snart sprekken når skinnens overflate.

Denne feilen kan ikke fastslås med full sikkerhet før brudd har inntruffet. En synlig tverrsprekk på skinnehodets overflate eller tverrsprekkindikasjon fra ultralydsøker i skinnehodet, er imidlertid en god indikasjon på progressiv tverrsprekk dersom sprekken ikke kan settes i sammenheng med andre feil.

Denne feilen kan forekomme gjentatte ganger i den samme skinnen og forårsake store bruddåpninger når to feil nær hverandre går til brudd.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd eller skinner med synlig sprekk i hode og steg Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Sprekkindikasjoner med amplitude > 10 mm FBH eller synlig sprekk Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
2 eller flere registrerbare tverrsprekker innenfor 3 sviller Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Sprekkindikasjoner med amplitude > 5 mm FBH Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon


Med sprekkindikasjoner menes indikasjoner fra ultralydsøkere.

FBH: feilamplitude fra flatbunnhull med angitt diameter i referanseskinne som brukes til kalibrering av ultralydsøkere.