Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/212 Horisontale sprekker

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

212 HORISONTALE SPREKKER

UIC 212 Horisontale sprekker

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Denne sprekken vil etter hvert dele skinnehodet langs et plan som er omtrent parallelt med kjøreflaten (se også 112 ). Sprekken kan resultere i en lokal nedsenkning av kjøreflaten karakterisert av en mørk flekk i kontrast til den blanke kjøreflaten.

Sprekken blir først synlig på skinnehodets ytterkanter ca. 15 mm under kjøreflaten. (212.1). Den horisontale sprekken kan avgrene seg nedover (212.2 – sammensatt sprekk), og forårsake brudd.

I et skinnebrudd som er forårsaket av en slik sammensatt sprekk, vil bruddflatene i området der sprekken har startet ha en mørkere farge. resten av bruddflaten vil være kornig og ha en lysere farge.


Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Synlig sprekk med lengde > 200 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Usynlig sprekk med lengde > 1000 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Synlig sprekk med lengde 50 - 200 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Usynlig sprekk med lengde 200 - 1000 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Usynlig sprekk med lengde 50 - 200 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon