Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2201 Rifler

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

220 SLITASJE

2201 RIFLER

UIC 2201 Rifler

Kjennetegn og utseende

Feil initiert av trafikklaster

Rifler kjennetegnes ved nesten regelmessige blanke ”topper” og mørke ”daler” på kjøreflaten. Bølgelengden varierer vanligvis mellom 30 og 80 mm.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Hørbart
  • Rifler- og bølgemålinger gjort av målevogner
  • Punktvise målinger med linjaler

Tiltak / feilgruppering

Ingen feilgruppering.

Skinnene bør slipes når bølgedybden overstiger grenseverdiene som er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Vedlikeholdsbearbeiding.