Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2202 Bølger

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

220 SLITASJE

2202 BØLGER

UIC 2202 Bølger

Kjennetegn og utseende

Feil initiert av trafikklaster

Bølgetopper og bølgedaler ser omtrent likefarvet ut. Bølgedalene er mer eller mindre utpregede og uregelmessige i forhold til et ideelt rettlinjet profil.

Bølgelengden varierer normalt mellom 800 og 3000 mm. Bølger opptrer normalt på innerstrengen i kurver.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Hørbart
  • Rifler- og bølgemålinger gjort av målevogner
  • Punktvise målinger med linjaler

Tiltak / feilgruppering

Ingen feilgruppering.

Skinnene bør slipes når bølgedybden overstiger grenseverdiene som er gitt i Overbygning/Vedlikehold/Skinner#Vedlikeholdsbearbeiding.