Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/2203 Slitasje

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

220 SLITASJE

2203 SIDESLITASJE

UIC 2203 Slitasje

Kjennetegn og utseende

Feil initiert av trafikklaster

Sideslitasje av skinner er et resultat av sidekrefter fra rullende materiell på ytterstrengen i kurver.

Slitasjehastigheten er til stor grad avhengig av smøring, skinnekvalitet og kurveradius.

Sideslitasje skal bare regnes som en feil når:

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Skinneprofilmålinger
  • Sporgeometrimålinger

Tiltak / feilgruppering

Slitasje som forårsaker sporvidde > 1470 mm Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Slitasje som forårsaker sporutvidelse som overstiger tiltaksgrensene i Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Slitasje som forårsaker sporutvidelse som overstiger vedlikeholdsgrensene i Sporjustering og stabilisering#Avvik i sporvidden Gruppe 2a – ta ut feilen
Slitasje som overstiger grenseverdiene i Skinner#Skinneslitasje Gruppe 2a – ta ut feilen