Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/227 Sprekker og lokale nedsenkninger på kjøreflaten "Squat"

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

227 SPREKKER OG LOKALE NEDSENKNINGER PÅ KJØREFLATEN - ”SQUAT”


UIC 227 Squat

Kjennetegn og utseende

Denne feilen er synlig på kjøreflaten av skinnehodet som en lokal utvidelse og nedsenking av kontaktbåndet mellom hjul og skinne, fulgt av en mørk flekk som inneholder fine sprekker i sirkelbuer eller V-form.

Sprekken vokser innover i skinnehodet, først med en liten vinkel i forhold til kjøreflaten. Senere, når de når en dybde av 3-5 mm, vil de bøye av og vokse på tvers av skinnen og kan dermed forårsake skinnebrudd.

Squats opptrer gjerne tilfeldig og i store antall, noe som øker faren for flere skinnebrudd etter hverandre hvor skinnebiter faller ut og lager store bruddåpninger


Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Hvirvelstrøm (Eddy current)
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Tverrsprekker med amplitude > 10 mm FBH Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
2 eller flere feil innenfor 3 sviller Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Tverrsprekk med amplitude < 10 mm FBH Gruppe 2a – ta ut feilen
Feil uten registrerbar tverrsprekk Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon


Sprekker kan fjernes gjennom reprofilering (sliping eller fresing) dersom sprekkene ikke er for dype (maks. 4-8 mm avhengig av skinneprofil og slitasjetilstand).

Reprofilering (sliping eller fresing) som preventivt tiltak kan forhindre eller forsinke sprekkvekst og avskallinger.