Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/228 Lokal nedsenkning av kjøreflate pga. vanndrypp

2 Feil inne på skinne

21/22 Skinnehodet

228 LOKAL NEDSENKNING AV KJØREFLATE PGA VANNDRYPP

UIC 228 lokal nedsenkning av kjøreflate pga. vanndrypp

Kjennetegn og utseende

Denne feilen er forårsaket av vanndrypp på skinnens kjøreflate i tunneler. En korrosjon / erosjonsprosess fører til en lokal nedsenkning på kjøreflaten. Lengden på nedsenkningen kan variere fra ca 100 til 3000 mm. Feilen kjennetegnes ofte ved at kontaktbåndet på kjøreflaten blir flyttet ut mot kjørekanten over nedsenkningen.

Nedsenkningen medfører store dynamiske impulslaster ved togpassering. Store impulslaster fører til at den kritiske størrelsen av en sprekk i skinnen blir mindre enn normalt. Lokal nedsenkning fra vanndrypp kan derfor medføre plutselige sprøbrudd utløst fra små feil i skinnen.


Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Størrelsen måles med linjal og bladsøker (linjalen må være lang nok til å dekke hele nedsenkningens lengde)
  • (Ultralyd for underliggende sprekker)
UIC 228 bladsøker.png


Tiltak / feilgruppering i spor med sth > 100 km/h (K0, K1 og K2)

Skinner med brudd Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Nedsenkning > 2 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Nedsenkning > 0,6 mm som opptrer sammen med detekterbar sprekk Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Nedsenkning > 1 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Nedsenkning > 0,6 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

Tiltak / feilgruppering i spor med sth ≤ 100 km/h (K3, K4 og K5)

Skinner med brudd Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Nedsenkning > 2,5 mm Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Nedsenkning > 0,8 mm som opptrer sammen med detekterbar sprekk Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Nedsenkning > 1 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Nedsenkning > 0,8 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon