Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/233 Langsgående vertikal sprekk (”piping”)

2 Feil inne på skinne

23 Skinnesteget

233 LANGSGÅENDE VERTIKAL SPREKK (”piping”)

UIC 233 Langsgående vertikal sprekk

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Denne sprekken karakteriseres av en vertikal sprekk i skinnestegets lengderetning. Sprekken kan vokse under trafikkbelastning og føre til brudd (fig. 1), noen ganger i kombinasjon med andre feil.

I noen tilfeller kan det forekomme en utbuling av stegets sideflater (fig. 2) sammen med en liten nedsenkning av kjøreflaten.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd eller gjennomgående sprekk: Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Skinner med sprekk > 100 mm: Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med sprekk > 50 mm: Gruppe 2a – ta ut feilen
Skinner med sprekk < 50 mm: Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.