Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/236 Skråsprekker - ikke fra hull

2 Feil inne på skinne

23 Skinnesteget

236 SKRÅSPREKKER - IKKE FRA HULL

UIC 236 Skråsprekker-ikke fra hull

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Dette er skråsprekker som ofte fortsetter i avrundingen mellom hode og steg, eller fot og steg, og skiller disse fra hverandre.

Sprekkene kan i noen tilfeller starte i valsemerker.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Skinner med sprekk som avviker opp i hodet eller ned i foten Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med sprekk > 100 mm: Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med sprekk > 50 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Skinner med sprekk < 50 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon