Overbygning/Vedlikehold/Skinner/Vedlegg/Katalog over feil og brudd i skinner/253 Langsgående vertikal sprekk

2 Feil inne på skinne

25 Skinnefoten

253 LANGSGÅENDE VERTIKAL SPREKK

UIC 253 Langsgående vertikal sprekk

Kjennetegn og utseende

Produksjonsfeil

Under valsing av skinner kan det danne seg fine, langsgående riss under skinnefoten. Trafikklaster kan føre til at disse rissene vokser til sprekker som plutselig kan gå til brudd, spesielt i kaldt vær. (fig. 1 og 2).

Bruddet som oppstår har normalt en skrå bruddflate opp gjennom profilet, spesielt i steget. Den langsgående vertikale sprekken i foten er ofte lett gjenkjennelig i bruddflaten. Når den langsgående sprekken ikke ligger midt i foten vil den kunne resultere i at et halvsirkelformet bruddstykke av foten faller av (fig. 3)

Denne feilen kan forekomme flere steder i skinnen over en kort lengde, og på den måten forårsake fragmentering av skinnen og store bruddåpninger.

Deteksjon av feil

  • Visuelt
  • Ultralyd

Tiltak / feilgruppering

Skinner med brudd: Gruppe 0 - ta ut feilen umiddelbart og innfør trafikkrestriksjoner
Skinner med sprekk > 100 mm: Gruppe 1 – ta ut feilen snarest
Skinner med sprekk > 50 mm Gruppe 2a – ta ut feilen
Skinner med sprekk < 50 mm Gruppe 2b – hold skinnen under observasjon

For utbedring av vertikalsprekker gjelder at hele skinnelengden skal skiftes ut.