TRV:08299

ID TRV:08299
Bok 532
Kapittel 9
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Sikkerhetskrav
Kravtekst På strekinger med spenningssatt KL, eller der returstrømmer går forbi kontrollsted, skal det benyttes en forbikoblingslisse dimensjonert til strømmer som kan gå i skinnene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt Kravet skal ivareta sikkerhet for personell som skal utføre kontroll av isolerte skjøter på elektrifisert strekning.
Endringsartikler 532 2023 Endringsartikkel 3705
Relatert krav
Opprettet 2023/09/14
Referanse
  • Forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg (FSE)
  • Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK)


Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Beskrivelse av kontrollmålinger