Overbygning/Vedlikehold/Skjøter/Vedlegg/Tiltaksbeskrivelser

1 Forebyggende tiltak

1.1 Sliping

Utvalsing (nebb) ved skinneendene skal fjernes ved sliping. Dette er spesielt viktig ved isolerte skjøter der utvalsingen kan danne metallisk forbindelse mellom de to skinneender.


1.2 Reparasjon av profilmellomlegg

Dersom profilmellomlegget er slitt ned med mer enn 5 mm skal profilmellomlegget bygges opp igjen med elastisk isolerende MS-polymermasse (for eksempel TEC 7, Sikaflex 521 eller lignende).

1.3 Spyling

  • Etter sliping av skinner skal området rundt isolerte skjøter spyles med vann for å binde opp slipestøvet.
  • På steder med stor skinne og hjulslitasje samt mye bremseaktivitet bør områder rundt isolerte skjøter spyles med vann i perioder med lite nedbør

2 Korrektive tiltak

2.1 Skjøtjustering

Skjøtjustering er det arbeid som alene består i løfting og oppakking eller innlegging av mellomlegg. Det kan anvendes stål eller kunststoffplater i forskjellige tykkelser. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å legge inn plater også på nabosvillene.

Etter utført skjøtjustering skal boltene skjøtene alltid etterspennes til riktig moment med momentnøkkel. (800 – 1000 Nm avhengig av skjøttype).


2.2 Skjøtoppretting

Skjøtoppretting er det arbeid som utover skjøtjustering omfatter bearbeiding av enkeltkomponenter i skjøtkonstruksjonen. Denne bearbeidingen kan bestå av et eller flere av følgende tiltak: