Overbygning/Vedlikehold/Sporveksler/Vedlegg/Undersøkelse av tungeanordninger

ORE70 UNDERSØKELSER 1 til 4

1 UNDERSØKELSE Nr. 1

Figur 1: Undersøkelse nr. 1


Mal 1 plasseres umiddelbart foran tungespissen. Søkeren forsøkes plassert i høyde med A - merket.


  • Hvis søkeren går inn er stokkskinnen i orden.
  • Hvis søkeren ikke går inn har stokkskinnen for stor slitasje; den må skiftes ut.

2 UNDERSØKELSE Nr. 2

Figur 2: Undersøkelse nr. 2


Tungen presses med et spett til anlegg mot stokkskinnen. Mal 1 plasseres mot toppen av tungespissen. Avhengig av hvordan malen ligger an mot stokkskinne / tunge får vi to tilfeller av denne kontrollen, tilfelle A eller tilfelle B


2.1 Undersøkelse nr. 2 - tilfelle A

Figur 3: Undersøkelse nr. 2A


Malen ligger med anleggskanten mot stokkskinnen.

Søkeren forsøkes plassert mot toppen av tungespissen. Hvis søkeren går inn er tungespissen i orden. Hvis søkeren ikke går inn må tungespissen avslipes inn til en høyde litt ovenfor a - merket slik at søkeren kan plasseres mot den nye toppen (pos. 2.)

Klaring mellom mal 1 og slipeflaten skal være min. 3 mm. Avslipingen utjevnes over en lengde på 50 mm.

2.2 Undersøkelse nr. 2 - tilfelle B

Figur 4: Undersøkelse nr. 2B


Malen ligger an i nærheten av A - merket mens anleggskanten ikke berører stokkskinnen.

Tungen passer ikke til stokkskinnen. Tungespissen må avslipes inntil annleggskanten av malen kan ligge an mot stokkskinnen, mens malens nedre del har noen millimeters klaring mot tungen.

Deretter foretas samme undersøkelse som i tilfelle A.

3 UNDERSØKELSE Nr. 3

Figur 5: Undersøkelse nr. 3

Mal 2 plasseres på de steder av tungen hvor det forekommer avskallinger.

Ligger bunnen ovenfor B - merket må det foretas avsliping. Helningen av slipeflaten nedenfor B - merket skal være min. 600 i forhold til sporplanet.

Figur 6: Undersøkelse nr. 3

Ligger bunnen av avskallingene flere steder nedenfor B - merket gjelder følgende:

  1. Dersom lengden av avskallingene er under 200 mm, foretas avsliping som beskrevet ovenfor.
  2. Dersom lengden av avskallingene er over 200 mm, skiftes tungen ut.

4 UNDERSØKELSE Nr. 4

Figur 7: Undersøkelse nr. 4


Baksiden av tungen og anleggsiden av stokkskinnen undersøkes.

Der det forekommer nebb- eller graddannelser, må disse fjernes ved avsliping.

5 UTSTYRSLISTE

Det brukes følgende utstyr:

  • Malstang med 2 forskjellige maler: mal 1 og mal 2
  • Søker som består av et tynt flattjern med bredde k = 5 mm.

Ved hjelp av dette utstyret foretas 4 forskjellige undersøkelser som beskrevet.