Søk dispensasjon fra Teknisk regelverk

Bruk lenken under til å søke om dispensasjon fra Teknisk regelverk. Status for søknader og søk i database for dispensasjoner er også tilgjengelig herfra.

Søk dispensasjon fra Teknisk regelverk

NB: Søknad om dispensasjon skal kun sendes fra interne brukere i Bane NOR. Dispensasjoner skal lagres i Saksrom. Husk derfor å registrér et saksnummer i Saksrom på forhånd dersom ikke saken finnes fra før!

Krav til innhold:

Se Generelle bestemmelser:Dispensasjon fra Teknisk regelverk


Behandling av søknad:

Se Bane NORs styringssystem: STY 604738 - Forvaltning av Teknisk regelverk - instruks

Vi har som mål å behandle dispensasjonssøknaden i løpet av 20 dager forutsatt en tilstrekkelig detaljert dispensasjonssøknad, utført i henhold til https://trv.banenor.no/wiki/Felles_bestemmelser/Generelle_bestemmelser#Dispensasjon_fra_Teknisk_regelverk.  

Noen komplekse dispensasjoner kan kreve noe lengre behandlingstid, og dette skal kommuniseres til søkeren innen ti dager etter at søknaden er registrert.For dispensasjonssøknader som sendes i fellesferie eller i høytider må det regnes med lengre behandlingstid.

Du kan finne svar på spørsmål i vår "Kunnskapsbase" (faq)

Flytskjema for behandling av dispensasjonssøknader