Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler audiofrekvent sporfelt – TI21


1 Innledning

1.1 Hensikt og omfang

Dette vedlegget beskriver spesielle krav til bygging og justering av audiofrekvent sporfelt – TI21 ved Jernbaneverkets infrastruktur.

1.2 Referanser

[1] Audio Frequency Track Circuit Style TI21, dok.nr.: 3NNT110000D0202
[2] Prosjektering og Installasjon av sporfelt Adtranz type TI21, dok.nr.: 3NNT110000D0203
[3] Vedlikehold Sporfelter TI21, dok.nr.: 3NNT110000D0204
[4] Sporfelter TI21, Kontroll- og innjustering, dok.nr.: 3NNT110000D0603

2 Generelt

a) Bygging og innregulering av audiofrekvent sporfelt – TI21 skal utføres som beskrevet i leverandørens dokumentasjon [2].

b) Kun overdragstransformator fra ULVECO eller annen transformator med de samme elektriske egenskaper kan brukes i forbindelse med audiofrekvent sporfelt – TI21.

c) Tilleggsmålinger må utføres ved idriftsetting av sporfelt med sugetransformator.

d) Innjustering av audiofrekvent sporfelt – TI21 med et 10/50 kHz sporfelt skal utføres med begge typer sporfelt tilkoblet.

e) Ved utskifting av komponenter i et audiofrekvent sporfelt – TI21 eller et 10/50 kHz sporfelt skal begge sporfelt justeres på nytt.

3 Måleskjema

Måleskjema finnes her.