Signal/Bygging/Togdeteksjon


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av systemer for togdeteksjon. Med togdeteksjon menes system for deteksjon av posisjon til tog og skift.

Figur: Systemoversikt signalanlegg


Kapittelet omfatter følgende systemer for togdeteksjon:

Sporfelt.

  • Vekselstrømssporfelt - 95/105 HzIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • LikestrømssporfeltIsolert sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen på ikke elektrifiserte strekninger.
  • Vekselstrømssporfelt - 10/50 kHzSkjøteløse korte frekvensfelter som benyttes som kan benyttes ved veisikringsanlegg, rasvarslingsanlegg, sidespor på linjen og lignende.
  • FTG SAudiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.
  • TI21Audiofrekvent sporfelt som kan benyttes på stasjon og linjen.

Akseltellere.

1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for togdeteksjon er gitt i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon.

2 Bygging av sporavsnitt for togdeteksjon

Dette avsnittet angir generelle regler for bygging og justering av sporavsnitt.

2.1 Generelt

TRV:06678

a) Togdeteksjon skal være prosjektert i henhold til regler for prosjektering, se Signal/Prosjektering/Togdeteksjon.

TRV:06679

b) I de tilfeller sporfelt benyttes og skinneskjøter ikke er sveiset skal de forbindes med skinneforbinder.

TRV:06680

c) Når skinneforbinder benyttes bør den være av samme utførelse som skinneforbindere i returstrømkretsens returskinne.

Minimum for utførelsen er 16mm2, og ved tilkobling av elektriske forbindelser til skinne skal det benyttes godkjente tilkoblingsplugger.

2.2 Vekselstrømssporfelt 95/105 Hz

TRV:06681

a) Vekselstrømssporfelt - 95/105 Hz skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg a.

Merk at alle tilkoblinger gjøres til sporet.

TRV:06682

b) Dobbeltisolert midtmatet sporfelt for linjen (Type 4) skal ikke lenger bygges.

Dette sporfeltet er nevnt her da det fortsatt er i bruk.

2.3 Likestrømssporfelt

TRV:06683

a) Likestrømssporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg b.

2.4 Vekselstrømssporfelt 10/50 kHz

TRV:06684

a) 10/50 kHz innkoblingsfelt med relé type JRS skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg c.

TRV:06685

b) 10/50 kHz innkoblingsfelt med 3 i ett relé skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg d.

TRV:06686

c) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg e.

TRV:06687

d) 10/50 kHz utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg f.

TRV:06688

e) 10 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg g.

TRV:06689

f) 50 kHz sporfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg h.

TRV:06690

g) Likestrøm utløsningsfelt skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg i.

TRV:06691

h) Likestrøm innkoblingsfelter skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg j.

2.5 FTG S

TRV:06692

a) FTG S skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg k og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.6 TI21

TRV:06693

a) TI21 skal bygges og justeres som beskrevet i vedlegg l og i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.7 Akselteller

TRV:06694

a) Akseltellere skal bygges og justeres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

3 Vedlegg

Vedlegg a: Justeringsregler vekselstrømsporfelt 95/105 Hz

Vedlegg b: Justeringsregler likestrømsporfelt

Vedlegg c: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, rele type JRS

Vedlegg d: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, 3 i ett rele

Vedlegg e: Justeringsregler 50 kHz utløsningsfelt

Vedlegg f: Justeringsregler 10/50 kHz utløsningsfelt

Vedlegg g: Justeringsregler 10 kHz sporfelt

Vedlegg h: Justeringsregler 50 kHz sporfelt

Vedlegg i: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt

Vedlegg j: Justeringsregler likestrøm innkoblingsfelt

Vedlegg k: Audiofrekvent sporfelt FTG S

Vedlegg l: Audiofrekvent sporfelt TI21

Vedlegg m: Akselteller Ikke utarbeidet

Vedlegg n: Justeringsregler Westinghouse 1100 Hz sporfelt

Vedlegg o: Justeringsregler likestrøm utløsningsfelt med avfalt c-rele

Vedlegg p: Justeringsregler 10/50 kHz innkoblingsfelt, 3 i ett rele, 5 tilkoblinger