Signal/Bygging/Togdeteksjon/Vedlegg: Justeringsregler audiofrekvent sporfelt - FTG S

1 Innledning

1.1 Hensikt og omfang

Dette vedlegget beskriver spesielle krav for bygging og justering av audiofrekvent sporfelt - FTG S ved Jernbaneverkets infrastruktur.

1.2 Referanser

[1] Systembeskrivelse FTG S Sporfelt, dok.nr.: K01836-N-FB-0516 (GMB) SA-080296-000 ; (Asker-Sandvika) SA-090288-000
[2] Installasjonsmanual S-forbindere for FTG S, dok.nr.: K01836-N-ID-0501 (GMB) SA-080294-000 ; (Asker-Sandvika) SA-090289-000
[3] Vedlikeholdsmanual FTG S Sporfelt, dok.nr.: K01836-N-MA-0501 (GMB) SA-080385-000 , (Asker-Sandvika) SA-090291-000
[4] Inspeksjons- og vedlikeholdslister FTG S dok nr.: (GMB) SA-080167-000 , (Asker-Sandvika) SA-090292-000

2 Generelt

a) Bygging og justering av audiofrekvent sporfelt - FTG S skal gjennomføres i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

b) Måleverdier i forbindelse med justering av audiofrekvent sporfelt - FTG S skal føres i egne datablad for hvert enkelt sporfelt.