Signal/Bygging/Veisikringsanlegg/Vedlegg: Montering av glassfiberbommer


1 Montering av glassfiberbommer

1.1 Materiale

Veibommene bygges opp av 2,5 m, 3 m og 5 m lange elementer. Hvert element består av 2 stk. glassfiberarmerte rør i epoxy med aluminiumsprofiler som sammenholdingselement for rørene.

1.2 Montering av 10,5m bom

Se SA-044688 Bl.1, hvor de respektive F.nr. er henvist til S.nr.. Les også hva som står skrevet under Merknad på tegningen.

1.2.1 Sammensetting

Lag to bomarmer ved å skjøte sammen et indre-element á 5,0 meter m/klatresperre (F.nr. 708.129.010) og et mellomelement á 2,5 meter (F.nr.708.129.020), ved å skru sammenkoblingssett type II (F.nr.708.129.090), sammen rundt skjøtene.

På den bomarmen som skal vende mot veitrafikkanten, skjøtes inn et ytre element á 3,0 meter, (F.nr.708.129.030). Der de to bomarmene møtes, skal bomarmene monteres sammen med sammenkoblingssett type I (F.nr.708.129.080).

For å holde sammen, holde formen og stive av bommen, monteres det et langt avstivningsstag (F.nr.708.129.040), som passer inn i forhåndsboret hull i aluminiumsprofilene. Gjenta denne tilpasningen for kort avstivningsstag (F.nr.708.129.050).

1.2.2 Montering til drivmaskin

For å montere glassfiberbommen til drivmaskinen, må dette forberedes ved å sette inn pinneskruer (F.nr.011.133.860) i bomfeste («Skinka»). Alle bomfester er opprinnelig gjenget med 3/8” W-gjenger, som må omgjøres til M10 gjenger. Hullet i bomfeste kan gjenges med M10 gjengetapp uten videre, da dette gir godt nok hold i bomfeste til bomarmene. Er ikke pinneskruer å oppdrive, kan en sette inn helgjengede mm-skruer fra baksiden av bomfeste.

Før bomarmene monteres til bomfeste, påmonteres det på pinneskruene mellomleggsplater (F.nr.708.129.070), 2 stk. per bomfeste, se tegn SA-044690, for å bygge opp for klatresperra, slik at ikke denne kommer i klem mot bomfestets ytterkanter. Monter bomarmene på bomfeste, legg mellomleggsplate (F.nr.708.129.070) utenpå, og fest det hele med sprengskive og en mutter for hver pinneskrue.

1.2.3 Justering av lengde

Viser det seg at lengden av bommen må justeres, gjøres dette på ytre element, og helst på yttersiden av en aluminiumsprofil. Er ytre element kappet et sted mellom to aluminiumsprofiler, skal det monteres en endeprofil (F.nr.708.129.100) slik at rørendene ikke står og spriker.

1.2.4 Påsetting av refleks

Refleks (F.nr.824.303.830) festes på annenhver åpning. Påse at rett type refleks blir montert. Start fra ytre ende av bommen, mot trafikkantens side. Bor hull til feste av refleksene, som passer til selvtappingsskrue M2,9 x 9,5. Obs! I skjøtene til indre-element og mellom-element, er festet et aluminiumsprofil med 100 mm lengde. Dette gjør at avstanden til neste aluminiumsprofil, er kortere enn refleksens lengde. Kutt av refleksen i passende lengde, bor nytt hull og monter refleksen på plass.

1.2.5 Montering av bomlykt

Til montering av bomlykt (F.nr.708.211.210), må det brukes festeanordning for glassfiberarmert bom (F.nr.708.211.270). Se SA-044692. Plasseringen skjer etter behov på en av aluminiumsprofilene som holder glassfiberrørene sammen. Det er ikke boret hull i aluminiumsprofilene, så bruk derfor mellomleggsplater av PVC som mal til 9mm hull. Husk og legg malen rett vei. Se SA-044692.

1.2.6 Innsats i bomlykt

Alt.I: Brukes bomlykt i h.h.t. F.nr.708.211.210 er denne komplett med vanlig reflektor og lampe.

Alt.II: I bomlykten (F.nr.708.211.210) er det mulig å skifte ut reflektor og lampe med Diodematrise med F.nr.708.211.180. Matrisen passer inn i bomlykthuset uten noen form for modifisering når reflektor og lampe er fjernet.

Alt.III: Blinkende Diodematrise (F.nr.708.211.170) med 8,5 m ledning og ny type koblingsboks (708.211.160) erstatter alt.II i sin helhet. Det er også mulig å bruke to stk. Blinkende Diodematriser som blinker vekselvis om ønskelig.

1.2.7 Kabelføring til bomlykt

Kabel til bomlykt tas ut fra en kabelboks, som monteres på indreelements innside, der bomfeste slutter. Kabel ut til bomlykta, føres gjennom et hull i underkant av røret, (det røret som er underst når bommen ligger nede), og videre i røret innvendig. Maks hulldiameter som kan bores til kabel er 12 mm.

1.2.8 Diverse

Det finnes to typer tetningsplugger som skal benyttes. En type for innvendig i glassfiberrøret, (F.nr.523.316.090), og en type for innvendig i aluminiumsprofilen, (F.nr.523.316.110).

Støttebeinet(F.nr.708.129.060) plasseres som foreslått på tegning SA-044688 bl.1, der det er mest gunstig i forhold til veibanen (Må være mellom de to punktene merket med * på tegning SA-044688 Bl.1) Skru støttebeinet til rørene slik at det ikke sklir. Støttebeinet virker som avstivning. Støttebeinet kan kappes etter behov, enden av beinet påsettes gummimknott (F.nr.708.130.490). Skal gummiknott sitte godt, må den varmes opp pga innlagt lim i gummiknotten.

1.3 Montering av 7,5m bom

Se SA-044688 Bl.2. hvor de respektive F.nr. er henvist til S.nr.. Les også hva som står skrevet under Merknad på tegningen.

1.3.1 Sammensetting

Skjøt sammen et indre-element á 5,0 meter m/klatresperre (F.nr.708.129.010) og et mellomelement a’ 2,5 meter (F.nr.708.129.020), ved hjelp av et sammenkoblingssett type I (F.nr.728.129.080). Denne bomarm på 7,5 m skal monteres på den siden av veibomdrivmaskinen som vender mot veitrafikken.

Et indre-element á 5,0 meter m/klatresperre (F.nr.708.129.010) monteres så på den andre siden av veibomdrivmaskinen. Denne bomarmen monteres sammen med bomarm på 7,5 meter med sammenkoblingssett type I (F.nr.708.129.080).

For å holde sammen, holde formen og stive av bommen, monteres det et langt avstivningsstag (F.nr.708.129.040), som passer inn i forhåndsborete hull i aluminiumsprofilene.

1.3.2 Montering til drivmaskin

For å montere glassfiberbommen til drivmaskinen, må dette forberedes ved å sette inn pinneskruer (F.nr.011.133.860) i bomfeste («Skinka»). Alle bomfester er opprinnelig gjenget med 3/8” W-gjenger, som må omgjøres til M10 gjenger. Hullet i bomfeste kan gjenges med M10 gjengetapp uten videre, da dette gir godt nok hold i bomfeste til bomarmene. Er ikke pinneskruer å oppdrive, kan en sette inn helgjengede mm-skruer fra baksiden av bomfeste.

Før bomarmene monteres til bomfeste, påmonteres det på pinneskruene, mellomleggsplater (F.nr. 708.129.070), 2 stk. per bomfeste, tegn SA-044690, for å bygge opp for klatresperra, slik at ikke denne kommer i klem mot bomfestets ytterkanter. Monter bomarmene på bomfeste, legg mellomleggsplate (F.nr.708.129.070) utenpå, og fest det hele med sprengskive og en mutter for hver pinneskrue.

1.3.3 Justering av lengde

Viser det seg at lengden av bommen må justeres, gjøres dette på ytre element, og helst på yttersiden av en aluminiumsprofil. Er ytre element kappet et sted mellom to aluminiumsprofiler, skal det monteres en endeprofil (F.nr.708.129.100) slik at ikke rørene står og spriker.

1.3.4 Påsetting av refleks

Refleks (F.nr.824.303.830) festes på annenhver åpning. Påse at rett type refleks blir montert. Start fra ytre ende av bommen, mot trafikkantens side. Bor hull til feste av refleksene, som passer til selvtappingsskrue M2,9 x 9,5. Obs! I skjøtene til indre-element og mellomelement, er festet et aluminiumsprofil med 100 mm lengde. Dette gjør at avstanden til neste aluminiumsprofil, er kortere enn refleksens lengde. Kutt av refleksen i passende lengde, bor nytt hull og monter refleksen på plass.

1.3.5 Montering av bomlykt

Til montering av bomlykt (F.nr.708.211.210), må det brukes festeanordning for glassfiberarmert bom (F.nr.708.211.270). Se SA-044692.

Plasseringen skjer etter behov på en av aluminiumsprofilene som holder glassfiberrørene sammen. Det er ikke boret hull i aluminiumsprofilene, så bruk derfor mellomleggsplater av PVC som mal til 9 mm hull. Husk å legge malen rett vei. Se SA-044692.

1.3.6 Innsats i bomlykt

Alt.I: Brukes bomlykt i h.h.t. F.nr.708.211.210 er denne komplett med vanlig reflektor og lampe.

Alt.II: I bomlykten (F.nr.708.211.210) er det mulig å skifte ut reflektor og lampe med Diodematrise med F.nr.708.211.180. Matrisen passer inne i bomlykthuset uten noen form for modifisering når reflektor og lampe er fjernet.

Alt.III: Blinkende Diodematrise (F.nr.708.211.170) med 8,5 m ledning og ny type koblingsboks (F.nr.798.211.160) erstatter Alt.II i sin helhet. Det er også mulig å bruke to stk. Blinkende Diodematriser som blinker vekselvis om ønskelig.

1.3.7 Kabelføring til bomlykt

Kabel til bomlykt tas ut fra en kabelboks, som monteres på indreelements innside, der bomfeste slutter. Kabel ut til bomlykta, føres gjennom et hull i underkant av røret, (det røret som er underst når bommen ligger nede), og videre i røret innvendig. Maks hulldiameter som kan bores til kabel er 12 mm.

1.3.8 Diverse

Det finnes to typer tetningsplugger som skal benyttes. En type for innvendig i glassfiberrøret (F.nr.523.316.090) og en type for innvendig i aluminiumsprofilen (F.nr.523.316.110).

Støttebeinet (F.nr.708.129.060), plasseres som foreslått på tegn SA-044688 Bl.2 der det er mest gunstig i forhold til veibanen. (Må være mellom de punktene merket med * på tegning SA-044688 Bl.2) Skru støttebeinet til rørene slik at det ikke sklir. Støttebeinet virker også som avstivning. Støttebeinet kan kappes etter behov, enden av beinet påsettes gummiknott (F.nr.708.130.490). Skal gummiknotten sitte godt, må den varmes opp pga innlagt lim i gummiknotten.

1.4 Tabell, stykkliste

Tabell 1: stykkliste
F.nr. Tegn.nr TEKST F.nr.708.129.200

Antall: For 7,5m

F.NR.708.129.210

ANTALL: FOR 10,5M

708.129.010 SA-044688

Bl.1/2

Element indre med klatresperre

L=5000 mm.

2 stk 2 stk
708.129.020 SA-044688

Bl.1/2

Element mellom

L=2500 mm.

1 stk 2 stk
708.129.030 SA-044688

Bl.1

Element ytre

L=3000 mm.

1 stk
708.129.040 SA-044688

Bl.3

Avstivningsstag: Langt, av aluminium 40 x 40x 415/420mm

m/M8 - A4 gjengestang.

2 stk. M8 - A4 6-kant sikringsmutter m/ nylon låseelement.

2 stk. M8 - A4 Selflock låsemutter m/ riller.

1 sett 1 sett
708.129.050 SA-044688 Bl.4 Avstivningsstag: Kort, av aluminium 40 x 40 x 275/280 mm

m/M8 - A4 gjengestang.

2 stk. M8 - A4 6-kant sikringsmutter m/ nylon låseelement.

2 stk. M8 - A4 Selflock låsemutter m/ riller.

1 sett
708.129.060 SA-044688

Bl.5

Støttebein L=1080 (totalt).

2 stk. M8 x 120 - A4 gjengestang.

4 stk. M8 - A4 Selflock låsemutter m/ riller.

4 stk. profiler i aluminium L=50 mm.

1 sett 1 sett
708.129.070 SA-044690 Mellomleggsplate 6 x 30 x 140 mm i aluminium. 8 stk. 8 stk.
708.129.080 SA-044688

Bl.7

Sammenkoblingssett, type I.

4 stk.profiler i aluminium 100 x162 mm.

8 stk. M6 - A4 Selflock låsemutter m/ riller.

8 stk.M6 x 50 delgj.A4.6-kantskrue

2 stk. M8 - A4. Selflock låsemutter m/ riller.

2 stk. M8- A4. 6-kant sikringsmutter m/ nylon låseelement.

1 stk. kvadratisk aluminiumsrør 75mm m/ M8 gjengestang.

1 sett 1 sett
708.129.090 SA-044688

Bl.8

Sammenkoblingssett, type II

4 stk.profiler i aluminium 100 x162 mm.

8 stk. M6 – A4 Selflock låsemutter m/ riller.

8 stk.M6 x 50 delgj. A4.6-kantskrue

2 stk. M8 - A4. Selflock låsemutter m/ riller.

2 stk.M8 - A4. 6-kant sikringsmutter m/ nylon låseelement.

1 stk. kvadratisk aluminiumsrør 138/143 mm m/ M8 gjengestang.

1 sett
708.129.100 SA-044688

Bl.9

Endeprofil:

2 stk. profiler i aluminium 50 mm.

2 stk. M6 x 20 - A4 6-kantskruer.

2 stk. M6 - A4. Selflock låsemutter m/ riller.

1 sett 1 sett
708.130.490 SA-044688

Bl.6

Gummiknott etter behov etter behov
523.316.090 SA-044688

Bl.1/2

Plastplugg M30, 6 Cerbo. 2 stk. 2 stk.
523.316.110 SA-044688

Bl.1/2

Plastplugg M34, 3 Cerbo 2 stk.  2 stk.
824.303.830 SA-044689  Refleks, 1,5 x 75 x 480 mm

Diamond Grade 3992 (Rød).

7 stk. 10 stk.
Disse F.nr. inngår ikke i F.nr.708.129.200/210. De må bestilles separat.
708.211.210 Bomlykt: 1 stk. 1 stk.
708.211.270  SA-044692  Festeanordning for bomlykt: 1 sett 1 sett
011.133.860   Pinneskrue M10 x 85 Gj.L 10/26.

Stål 8,8 ELZN

 8 stk. 8stk.

Alternative deler i forbindelse med bomlykt: se punkt 1.2.6 eller 1.3.6.