Signal/Bygging/Veisikringsanlegg


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver tekniske krav i forbindelse med bygging og innjustering av veisikringsanlegg. Med veisikringsanlegg menes system for sikring av togfremføring uten fare for trafikk som krysser spor på planovergang.

Systemdefinisjon - Signalanlegg

Kapittelet omfatter følgende delsystemer/komponenter:

Veisikringsanlegg, dvs.

  • Enkelt veisignalanlegg. Planovergang sikret med lyssignal mot vei. Lydsignal mot vei kan benyttes.
  • Veisignalanlegg (La). Planovergang sikret med lyssignal mot tog og vei. Lydsignal mot vei kan benyttes.
  • Veibomanlegg, dvs.
    • Halvbomanlegg (1/2 Ba). Planovergangen sikret med lyssignal mot tog, og lyssignal, lydsignal (før fysisk stengsel er etablert) og fysisk stengsel (halvbom) mot veitrafikk, eller
    • Helbomanlegg (Ba). Planovergangen sikret med lyssignal mot tog og skift, og lyssignal, lydsignal (før fysisk stengsel er etablert) og fysisk stengsel (helbom) mot veitrafikk.

I tillegg beskrives følgende forenklede veisikringsanlegg

  • Varsellampe
  • Varsellys

1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon for veisikringsanlegg, varsellampe og varsellys er gitt i Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.

2 Veisikringsanlegg

2.1 Generelt

TRV:07525

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Togdeteksjon.

2.2 Innkobling av veisikringsanlegg

2.2.1 10/50 kHz innkoblingsfelt

TRV:07526

a) 10/50 kHz innkoblingsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

2.2.2 Likestrøm - innkoblingsfelt

TRV:07527

a) Likestrøm innkoblingsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

TRV:07528

b) Likestrøm innkoblingsfelt skal kun benyttes på strekninger uten sporfelt.

2.2.3 Akselteller

TRV:07529

a) Akseltellersystem for innkobling av planovergang skal bygges i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.3 Utløsning av veisikringsanlegg

2.3.1 50 kHz utløsningsfelt

TRV:07530

a) 50 kHz utløsningsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

2.3.2 10/50 kHz utløsningsfelter

TRV:07531

a) 10/50 kHz utløsningsfelter skal bygges og innjusteres som beskrevet i kapittel Signal/Bygging/Togdeteksjon.

2.3.3 Likestrøms utløsningsfelter

TRV:07532

a) Likestrøm utkoblingsfelt skal bygges og innjusteres som beskrevet i Signal/Bygging/Togdeteksjon.

TRV:07533

b) Likestrøm utkoblingsfelt skal kun benyttes på strekninger uten sporfelt.

Unntak:

  1. Kan benyttes på stasjonsområder hvor sporfelt benyttes.

2.3.4 Akselteller

TRV:07534

a) Akseltellersystem for utløsning av planovergang skal bygges i henhold til leverandørens systemdokumentasjon.

2.4 Signal mot vei

2.4.1 Veisignal

TRV:07535

a) Veisignal skal innstilles mot vei i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet.

TRV:07536

b) Signalhodene festes på 127 mm rørmast eller annen godkjent signalmast, nedgravd med solid forankring eller festet på fundament.

2.4.2 Lydsignal

TRV:07537

a) Ikke utarbeidet.

2.4.3 Veibomlykt

TRV:07538

a) Ikke utarbeidet.

2.4.4 Veibomlykt for ekstra varsling av planovergang

TRV:07539

a) Ikke utarbeidet.

2.5 Veibom

2.5.1 Veibomarm

TRV:07540

a) Glassfiberbom skal monteres som beskrevet i vedlegg b.

2.5.2 Veibom drivmaskin

TRV:07541

a) Veibomdrivmaskin type Bela FBD-1 095 skal bygges som beskrevet i vedlegg a.

2.6 Signal mot tog

2.6.1 Planovergangsignal

TRV:07542

a) Planovergangsignal skal siktes inn mot et punkt midt i sporet, 3 meter over skinneoverkant, signalet først er uavbrutt synlig fra, minimum 250 meter fra signalet. For planovergangsignal plassert i rett eller lett kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunkt være 450 - 500 meter.

2.6.2 Forsignal for planovergangssignal

TRV:07543

a) Et forsignal for et planovergangssignal skal plasseres slik at det er synlig i minimum 7 sekunder for raskeste tog og slik at det er synlig i minimum 3 sekunder før raskeste tog passerer planovergangsskilt..Forsignal for planovergangsignal skal siktes inn mot et punkt midt i sporet, 3 - 4 meter over skinneoverkant der signalet først er ubrutt synlig For forsignal for planovergangsignal plassert i rett eller lett kurve skal avstand fra signal og til innstillingspunkt være 450 - 500 meter.

2.7 Betjeningsutstyr

2.7.1 Betjeningsskap på kiosk

TRV:07544

a) Glassfiber betjeningsskap på kiosk skal monteres som beskrevet i vedlegg d.

2.7.2 Lokal operatørplass

TRV:07545

a) Krav til lokal operatørplass er gitt i kap. 11. Betjeningsanlegg.

2.7.3 Fjernstyringsanlegg

TRV:07546

a) Krav til fjernstyringsanlegg er gitt i kap. 11. Betjeningsanlegg.

2.8 Kiosk for veisikringsanlegg

TRV:07547

a) Betjeningsskapet skal plasseres slik på kiosken at den som eventuelt bevokter (betjener) anlegget skal ha full oversikt over veitrafikken når anlegget betjenes.

TRV:07548

b) Statisk omformer for veisikringsanlegg skal monteres og kontrolleres som beskrevet i vedlegg c.

3 Varsellampe

TRV:07549

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.

4 Varsellys

TRV:07550

a) Krav til plassering av utstyr er gitt i Signal/Prosjektering/Veisikringsanlegg.

5 Vedlegg

Vedlegg a: Veibomdrivmaskin type Bela FBD-1 095

Vedlegg b: Montering av glassfiberbommer

Vedlegg c: Statiske omformere

Vedlegg d: Montering av glassfiberskap på VAS 2