Signal/Bygging/Veisikringsanlegg/Vedlegg: Montering av glassfiberskap på VAS 2


1 Montering av glassfiberskap på VAS 2

Beskyttelsesskap, F.nr. 708.690.430, til betjeningsskap og sperremateriell, er gått ut av produksjon og vil derfor bli erstattet av et nytt skap i glassfiberarmert polyester. Skapet består av følgende deler:

Tabell 1: Stykkliste for halvbomanlegg
Utstyr Størrelse El.nummer F.nummer
Glassfiberarmert polyesterskap 750×500×300 mm 25 21565  708.690.440
Pakningssett i neonpren 25 21578 708.690.450
Håndtak for hengelås (CTC-lås) 25 21484  533.011.630
Regntak  25 21573 708.690.460
Ventil 25 21584 708.690.470

For å få plass til betjeningsutstyret for en planovergang, brukes to beskyttelsesskap, se figur 1. Et skap for stillerskap, F.nr. 708.720.250, for veisikringsanlegget og et skap for flagg, sikringer, og skilter “ Ute av bruk “ m.m.

Hull til kabelinnføring må bores ut i beskyttelsesskapets bunnplate på forhånd etter behov.

Beskyttelsesskapene festes direkte på kioskveggen, som angitt på figur 1, hvor det er innlagt skalk mot ytterveggene for skruefeste.

Det skal ikke brukes gjennomgående skruer, siden skruene skaper kuldegjennomslag i veggen.

For kabelinnføring til beskyttelsesskapet, skal det ikke bores hull i kioskveggen pga. fare for vanninntrenging. Bruk derfor heller en lufteventil i grunnmuren som kabelinnføring. Se figur REF Fig_1 \* LOWER 9.d.1.

For beskyttelse av kabler på kioskveggen, kan rør benyttes som kabelvern.

Det finnes ikke standardplater med nipler for innfesting i beskyttelsesskapet. En Telequick montasjeplate, F.nr. 228.170.41 i størrelse 660 x 400 mm, festes til en brakett i hvert hjørne inn i beskyttelsesskapet. (Se figur 1.) Betjeningsskapet festes på montasjeplata for å unngå hull i bakveggen og for lettere å regulere betjeningsskapet til rett plassering i beskyttelsesskapet.

2 Figurer

Figur 1: Beskyttelsesskap på veibomkiosk