Signal/Bygging/Veisikringsanlegg/Vedlegg: Statiske omformere


1 Statisk omformer

Statisk omformer for veisikringsanlegg har som hensikt å opprettholde en stabil spenningstilførsel til innkoblingsfeltene. Her er det gitt en enkel beskrivelse av de funksjonelle krav og kontrollprossedyrer som gjelder i denne sammenhengen.

1.1 Funksjonskrav

Hvis den normale spenningstilførsel (det lokale E-verksnett) går under 199 volt eller faller ut, skal den statiske omformeren ved hjelp av omkoblerkontaktorer bruke batterienes 12-24 volt likespenning til generering av 220 volt 50 Hz vekselspenning. Omkoblingen skal tilbakestilles hvis nettspenningen kommer tilbake, eller stiger over 203 volt.

Spesielle forholdsregler1:

 • På enkelte veisikringsanlegg kan det være benyttet annen kontakt enn A4-B4. (Sjekk ved hjelp av skjema for C-felt at riktig kontakt blir kortsluttet).

1 Dette gjelder bare 50 kHz utløsningsfelt

1.2 Kontrollprosedyre

 • Kontakt A4-B4 på relè V (KH) kortsluttes1.
 • Instrumentet kobles over 220 V uttaket på den statiske omformeren.
  • Slå av hovedbryteren eller skru ut hovedsikringene.
  • Omformeren skal starte øyeblikkelig og gi 200-245 V.
  • Ingen relèer skal skifte stilling.
  • Kontroller at relè a og b ikke får mindre strøm enn ved nettdrift.
  • Slå hovedbryteren av og på flere ganger.
  • Kontroller at alt virker som det skal hele tiden.
  • Kontroller at feltet ved veien virker som vanlig når den statiske omformeren er innkoblet1.
  • Slå over på bygdenettet igjen1.
 • Kortslutningen på relè V (KH) fjernes1.

1 Dette gjelder bare 50 kHz utløsningsfelt

2 Omformertyper

Vær oppmerksom på at de forskjellige typer statiske omformere har forskjellige spenningsinnganger fra batteriene. Se data på de enkelte typer.

2.1 SO 150

Dette er en statisk omformer produsert av POLAR. Utgangseffekten er 150 Watt.

Mates med 12 volt likespenning fra batteriene. Leverer ca. 220 volt 50 Hz vekselspenning og er justerbar.

2.2 Daytronic

Dette er en statisk omformer produsert av Daytronic power, Denmark. Modelbetegnelsen er SSW 24 / 120. Utgangseffekten er 120 Watt.

Mates med 24 volt likespenning fra batteriene. Leverer 220 volt 50 Hz vekselspenning.

Omformeren har F.nr. 708.047.19.