Signal/Kontroll/Generelle krav/Kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg/Kontrollplan Thales L90-5N

Kontrollplan Thales L90-5N

Kontrollplan for Thales IL System
Generelt:Denne kontrollplanen beskriver hvilke kontrollaktiviteter som skal gjennomføres på Thales IL system. Planen er underlagt kontrollhåndbok programvarebaserte signalanlegg i Teknisk regelverk. Enhver endring i Thales IL Systemet eller av komponenter i systemet skal medføre oppdatering av dokumentet.Kontrollplanen er utarbeidet på et nivå tilpasset Thales dokumentasjon. Systemansvarlige ved FDV ERTMS enheten skal oppdatere og detaljere dokumentet når de har tilegnet seg bedre erfaring med systemet og dokumentasjonen.
Fargekoding i tabell under:
høy sikkerhetsrisiko lav sikkerhetsrisiko ingen sikkerhetsrisiko
Delsystem Objekt / system komponent Hendelse/aktivitet Spesielle forhold Referanse til kontrollhåndbok programvarebaserte signalanlegg Beskrivelse av kontrollaktivitet etter utskifting Mal for protokoll fra kontrollaktivitet Dokumentasjon det skal kontrolleres mot (PT2 dokumentasjon)
Dokument SSG-00-S-00012 oppdateres til neste versjon av planen
IM CPU Bytte av en CPU Ingen Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.1. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23143, kap 6,5 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
IM CPU Skift av ett compact flash card Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.1. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23143, kap 6,6 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
IM CPUs Alle CPUer blir byttet Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.4 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.1. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23143, kap 6,5 + SSG-00-A-23073 kap 5.2.7 BKIN procedure (but how to controll?) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
IM Power Mistet 60V til en CPU Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.1. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23143, kap 6,2 (beskrivelse) og kap 6,5 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
IM Interface Kabler mellom CPU - UDP Protokoll. (Forbindelse brutt) Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.1. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23143, kap 6,5 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
IM Vifte Defekt Vifte (hylle) Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.1. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23143, kap 6,1 (beskrivelse) og kap 6.5 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC CPU Bytte av en FEC CPU Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144, kap 6.2 (beskrivelse) og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC CPU Bytte av mer enn en CPU Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.4 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144 og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC SD kort Bytte av ETT enkelt FEC SD-kort m/sw Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144 og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC Power Mistet 60V til FEC CPU Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144 kap 6.4 (beskrivelse) og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC Power Mistet Power til interface kort (2 stk redundans) Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144 kap 6.5 (beskrivelse) og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC Interface PM Defekt Interfacekort sporveksler/sperrer Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.3 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144 kap 6.3 (beskrivelse) og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC Interface Signal ETT defekt interfacekort signalbilderVed flere defekte kort, bruk prosedyre for FEC kabel. Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144 kap 6.3 (beskrivelse) og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC Vifte Bytte av vifte Må fjerne alle kabler til FEC for å skifte vifte. REF prosedyre for "Feilkobling" nedenfor. Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.3 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144 kap 6.1 (beskrivelse) og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC Interface I/O Defekt interfacekort input/output kort Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144 og kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC Systemkabel interfacekort Bytte av systemkabel interface kort.Feilkobling: Systemkabel interfacekort kan settes på nabokort (Kort som kontrollerer to like signaler: bytte av systemkabel kan føre til stor konsekvens ) Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.3 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144, kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
FEC Løsne/bytte en eller flere ledninger/kabler Løsne/bytte en eller flere ledninger/kabler mellom FEC og ytre objekt eller internt i et ytre objekt. Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.3 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.2. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144,  kap 8 (kontroll) Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
AC (EVA + IB) CPU Bytte av en CPU (2oo3) Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht SSG-00-A-23146 kap 5 og SSG-00-A-23179 Kap. 10 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
AC (EVA + IB) Power Bytte av Power, ett pr. CPU + 2 for IB (Interface Board) Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht SSG-00-A-23146 kap 5 og SSG-00-A-23179 Kap. 10 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
AC (EVA + IB) Interface Bytte av Interfacekort Krever reset av sporavsnittSTY-601819 Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht SSG-00-A-23146 kap 5 og SSG-00-A-23179 Kap. 10 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
AC (EVA + IB) ISDN Feil ved ISDN linje (FRA PDCU/KABELSTATIV TIL TELLEPUNKT) Krever reset av sporavsnittSTY-601819 Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht SSG-00-A-23146 kap 5 og SSG-00-A-23179 Kap. 10 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
AC (Ute enheter) PDCU Bytte av Power PDCU Krever reset av sporavsnittSTY-601819 Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht SSG-00-A-23146 kap 5 og SSG-00-A-23179 Kap. 10 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
AC (Ute enheter) Tellepunkt Feil på hjuldetektor. Mulighet for å koble feil:• sopp (EAK)• hjuldetektor SK30 Krever reset av sporavsnittSTY-601819 Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.2 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht SSG-00-A-23146 kap 5 og SSG-00-A-23179 Kap. 10 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
PM Drivmaskin Indikert som oppkjørt + andre hendelser (uavhengig av type) Kontroll iht kontrollhåndbok for programvarebaserte signalanlegg kap 6.2.2 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 6. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23180, Kap 10Iht Manual SSG-00-A-23144, Kap 8 Ref PT2 dokumentasjon Hardware Egineering Configuration list system software (Inneholder samme informasjon som Form 34)
EBI Link 2000 LEU 2000 Power Utskifting av strømforsyningskort Kontroll iht. kontrollhåndbok for programvarebasert signalanlegg kapittel 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht. manual SSG-00-A-21611 kap.4.4.1.Rapportering i Banedata inkl. produktnummer på utstyr som feilet. "LEU Configuration" for tilhørende stasjon eller blokkpost
EBI Link 2000 LEU 2000 LDB - Lamp Detector Board Utskifting av LDB Kontroll iht. kontrollhåndbok for programvarebasert signalanlegg kapittel 6.2.1 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht. manual SSG-00-A-21611 kap.4.4.1.Rapportering i Banedata inkl. produktnummer på utstyr som feilet. "LEU Configuration" for tilhørende stasjon eller blokkpost
EBI Link 2000 LEU 2000 SBDB - Serial Balise Driver Board Utskifting av SBDB Kontroll iht. kontrollhåndbok for programvarebasert signalanlegg kapittel 6.2.2 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht. manual SSG-00-A-21611 kap.4.4.1.Rapportering i Banedata inkl. produktnummer på utstyr som feilet. "LEU Configuration" OG"Data for LEU and balises" for tilhørende stasjon eller blokkpost.
EBI Link 2000 LEU 2000 cabinet Utskifting av LEU kabinett/hylle (inkl. moderkort) Kontroll iht. kontrollhåndbok for programvarebasert signalanlegg kapittel 6.2.2 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht. manual SSG-00-A-21611 kap.4.4.2.Rapportering i Banedata inkl. produktnummer på utstyr som feilet. "LEU Configuration" OG"Data for LEU and balises" for tilhørende stasjon eller blokkpost.
EBI Link 2000 Styrt seriebalise JGA29001/4 Utskifting av balisekabel Kontroll iht. kontrollhåndbok for programvarebasert signalanlegg kapittel 6.2.2 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht. manual SSG-00-A-21611 kap.4.3 og manual SSG-00-A-21609.Rapportering i Banedata inkl. produktnummer på utstyr som feilet. "Cable distribution layout" for tilhørende stasjon.
EBI Link 2000 Styrt seriebalise JGA29001/4 Utskifting av baliseplugg (RPT 307110) Kontroll iht. kontrollhåndbok for programvarebasert signalanlegg kapittel 6.2.2 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht. manual SSG-00-A-21611 kap.4.3 og manual SSG-00-A-21609.Rapportering i Banedata inkl. produktnummer på utstyr som feilet. Ikke nødvendig
EBI Link 2000 Styrt seriebalise JGA29001/4 Utskifting av styrt balise Kontroll iht. kontrollhåndbok for programvarebasert signalanlegg kapittel 6.2.2 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht. manual SSG-00-A-21611 kap.4.2 og manual SSG-00-A-21609.Rapportering i Banedata inkl. produktnummer på utstyr som feilet. "ATC Kodetabell" for tilhørende balise.
EBI Link 2000 Fast seriebalise JGA29001/4 Utskifting av fast balise Kontroll iht. kontrollhåndbok for programvarebasert signalanlegg kapittel 6.2.2 Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht. manual SSG-00-A-21611 kap.4.2 og manual SSG-00-A-21609.Rapportering i Banedata inkl. produktnummer på utstyr som feilet. "ATC Kodetabell" for tilhørende balise.
Viktig for drift/tilgjengelighet
PLC PLC Innlasting av PLC software Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.4. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. SSG-00-A-23177 kap. 3.1.1 and 3.2.1
Thales LOP LOP Feil ved LOP Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.3. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. SSG-00-A-23073 Kap.: 3.3 "Status display"
IL systemet IP Switch Bytte av en IP switch Under utarbeidelse. 3. parts dokumentasjon er tilgjengelig. IP konfigurasjon må være tilgjengelig.
IKKE-kritiske komponenter i anlegget.
Diagnostic System MS Bytte MS Støttesystem Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. No procedure found. Not critical.SSG-00-A-23171 og SSG-00-A-23148
Diagnostic System DL Bytte DL Støttesystem Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.6. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. SSG-00-A-23173 og SSG-00-A-23150
Diagnostic System MOP Bytte MOP Støttesystem Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. No procedure found. Not critical.SSG-00-A-23172 og SSG-00-A-23149
Diagnostic System Interface mot TeMIP Grensesnitt mot TeMIP går ned - Gjennskape forbindelse (Sjekke med Matthias Rothe) Støttesystem Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Interface Design Description (IDD) Maintenance Centre MCE L90 5 Maintenance Server – TeMIPSSG-00-S-20013
Diagnostic System Interface CMDB Grensesnitt mot CMDB går ned - Gjenskape forbindelse Støttesystem Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.5. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Under utarbeidelse.
Siemens Vicos Vicos Feil ved Vicos Støttesystem Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 8. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Under utarbeidelse.
JUR JUR Feil ved JUR (Bytte JUR) Støttesystem Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 2.7. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. SSG-00-A-23176 og SSG-00-A-23145 (side 19)
Service PC Service PC Feil ved Service PC Støttesystem Under utarbeidelse. 3. parts dokumentasjon er tilgjengelig. IP konfigurasjon må være tilgjengelig. Under utarbeidelse.
Ivaretas av kontrollregime konvensjonelle anlegg
Signal Signal LED (Sabik) Bytte signal - Bytte grønn med rød lampe Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 4. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144, kap 8.1, Kap 8.2 og Kap 8.3
Signal Signal (Formsignal) Signal kobles feil (lampen lyser ikke når den skal lyse) Beskrivelse av utførelse av aktiviteter er gitt i generisk systemdokumentasjon. Strukturert oversikt over relevant generisk systemdokumentasjon er gitt i SSG-00-S-00012, kap 4. Det gis referanse til systemmanualer, vedlikeholdsmanualer, brukermanualer osv. Iht Manual SSG-00-A-23144, kap 8.1, Kap 8.2 og Kap 8.3