Signal/Prosjektering/Generelle krav/Rasvarslingsanlegg NSI-63

1 Innledning

1.1 Hensikt og omfang

Dette vedlegget beskriver tekniske krav ved bruk av rasvarslingsanlegg type ”NSI-63”.

1.2 Systemdefinisjon

Med rasvarslingsanlegg type ”NSI-63” menes anlegg med relébasert forriglingsutrustning.

Figur 12.1 Systemdefinisjon – Rasvarslingsanlegg type ”NSI-63”

Rasvarslingsanlegg type ”NSI-63” består av rasvarslingssignal, kort sporavsnitt for funksjonskontroll, forriglingsutrustning og betjeningsskap. I tillegg kommer rasvarslingsgjerde som gir informasjon til rasvarslingsanlegg om status til det rasutsatt område. Detaljer vedrørende utforming av rasvarslingsgjerde er gitt i Underbygning/Prosjektering og bygging.

Rasvarslingsanlegg er i normalstilling når rasvarsling ikke er aktivert, dvs. rasvarslingsgjerde er intakt og rasvarslingssignal viser signal 56C ”Tog kan passere rasfarestrekning”.

2 Prosjekteringsregler

2.1 Rasvarslingsstolpe

a) Rasvarslingsstolpe skal plasseres i henhold til kravene i kapittel 12.

2.2 Rasvarslingssignal

a) Rasvarslingssignalene skal plasseres i henhold til kravene i kapittel 12.

b) ATC for rasvarslingssignal skal prosjekteres i henhold til kravene i kapittel 10.

2.3 Forriglingsutrustning

a) Rasvarslingsanlegg ”NSI-63” skal ha forriglingsfunksjon i henhold til kravene i kapittel 12.

2.3.1 Funksjonskontroll

a) Forriglingsutrustningen skal ha funksjonstest ved hver togpassering.

Dette gjøres ved å sette forriglingsutrustningen i stillingen som om ras var detektert. Dette gjøres ved å detektere hvert enkelt tog som passerer.

b) 50 kHz sporfelt, som beskrevet i vedlegg 7.c benyttes normalt som togdeteksjon for funksjonskontroll.

c) Sporavsnitt for funksjonskontroll bør plasseres i samme ende av rasfarestrekning som kiosk for rasvarslingsanlegg.

2.4 Betjening og betjeningsutstyr

a) Rasvarslingsanlegg ”NSI-63” skal kunne betjenes i henhold til kravene i kapittel 12.

2.5 Tekniske krav

a) Rasvarslingsanlegg ”NSI-63” skal oppfylle tekniske krav i henhold til kravene i kapittel 12.