Signal/Prosjektering/Lyssignal/Overspenningsvern for LED i forsignaler1 Montasjebeskrivelse for overspenningsvern for LED-matrise for gul-lys

1.1 Hensikt

Dette dokumentet skal vise hvordan overspenningsvern skal implementeres i krets for gult lys i forsignaler.

1.2 Bakgrunn

Det har vært tilfeller der LED-matrise pga overspenning har blitt mørke, uten at dette er blitt indikert i sikringsanlegget, da skadet matrise har trukket en strøm stor nok til at kontrollreleet har holdt seg tiltrekt. Dette kan gi en farlig feil hvis det skjer for gul lampe i forsignal, ved at forsignalet viser signal 25 «Forvent kjør»(grønn), når det skal gi signal 24 «Forvent kjør med redusert hastighet» (gul og grønn). For å redusere sannsynligheten for at LED-matrise på gul-lys blir skadet av overspenning fra lynnedslag skal det monteres forankoblet overspenningsvern for gul LED-matrise. Dette skal gjøres på alle forsignal som kan vise signal 24, både frittstående og plassert på foranstående hovedsignal, i sikringsanlegg type NSI-63, NSB-78, NSB-84, NSB-87, NSB-94 og Merkur.

1.3 Beskrivelse

Det skal benyttes overspenningsvern av typen Littelfuse, F.nr. 708.211.540. Overspenningsvernet skal monteres i serie foran signal-trafoen for gul-lys.

Det kan kobles slik:

 • den ene ledningen fra oversiden av rekkeklemmelista for gul lys (klemmenummer kan variere) går til underside av rekkeklemme 1 på rekkeklemmelista for overspenningsvern.
 • Den andre ledningen fra oversiden av rekkeklemmelista for gul lys (klemmenummer kan variere) går til underside av rekkeklemme 2 på rekkeklemmelista for overspenningsvern.
 • Ledning fra Input på overspenningsvern L kobles til overside av rekkeklemme 1.
 • Ledning fra Input på overspenningsvern N kobles til overside av rekkeklemme 2.
 • Ledning fra Output på overspenningsvern L går til underside av rekkeklemme 3 på rekkeklemmelist for overspenningsvern.
 • Ledning fra Output på overspenningsvern N går til underside av rekkeklemme 4 på rekkeklemmelist for overspenningsvern.
 • Ledning fra overside av rekkeklemme 3 går til primærside av signaltrafo for gul lys.
 • Ledning fra overside av rekkeklemme 4 går til primærside av signaltrafo for gul lys.
 • Jordledningen (gul/grønn) fra G på overspenningsvernet kobles på jordingsrekkeklemmen som er festet i skinna og dermed har kontakt med utjevningsforbindelsen til masta.

1.4 Eksempel på kobling

Eksempel (Figur 1):

Figur 1: Kobling av overspenningsvern.

1.5 Eksempel på montasje

Eksempel (Figur 2):

Figur 2: Montering av overspenningsvern.

1.6 Kontroll etter utført kobling

Kontroll etter utført kobling skal gjøres etter "Kontrollhåndboka" kapittel 6.2.4.

Veileder til kontroll og funksjonstesting finnes her: Mal for kontroll og funksjonstest

1.7 Materiell

 • 1 stk. overspenningsvern. F.nr. 708.211.540
 • 2 stk. Adapter for feste av overspenningsvern på skinna. F.NR. 708.211.550 (for skinne NS 32 og NS 35)
 • 2 stk. Mask. skr. 5x8mm for feste av oiverspenningsvern på adapter
 • 4 stk. Rekkeklemme m/knivbryter Phoenix MTK El.nr.1265180 (for skinne NS 32 og NS 35)
 • 1 stk. Endedeksel Phoenix D-MTK El.nr.1265283
 • 2 stk. Merkeremse Phoenix ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10 El.nr.1266451
 • 1 stk. Jordingsrekkeklemme Phoenix USLKG-5 El.nr1265171 (for skinne NS 32 og NS 35)
 • 2 stk. Endeholder El.nr.1265356 (for skinne NS 32 og NS 35)
 • 1 stk. Klemlistmerke El.nr.1265502
 • 5 stk. Røde stiftkabelsko El.nr.2018166