Signal/Prosjektering/Lyssignal/Typegodkjente lyssignal

1 Innledning

1.1 Hensikt og omfang

Dette vedlegget beskriver spesielle tekniske krav til eksisterende typegodkjente lyssignaler som benyttes ved Jernbaneverkets infrastruktur.

Når lyssignaltypen skal bygges nytt for frittstående forsignal, hovedsignal, repetersignal for hovedsignal og enkelt innkjørsignal skal nye merker benyttes, se Signal/Prosjektering/Lyssignal/Merking av lyssignal.

2 Hovedsignaler

2.1 5-lys hovedsignal

Figur 1: 5-lys hovedsignal - tegning S.22896 bl.5 For ytterligere detaljer, se tegning S. 23165.


2.2 3-lys hovedsignal

Figur 2: 3-lys hovedsignal - tegning S.22896 bl.2 For ytterligere detaljer, se S.23165.

2.3 2-lys hovedsignal

Figur 3: 2-lys hovedsignal-/repetersignal - tegning S.22896 bl.3 For ytterligere detaljer, se S.23165.

3 Forsignaler

Figur 4: Forsignaler - tegning S.22896 bl.7 For ytterligere detaljer, se S.23165.

4 Signal for enkelt innkjørsignalapparat

Figur 5: Enkelt innkjørsignalapparat - tegning S.22896 bl.4

5 Formsignaler

5.1 Forsiktig kjøring

Figur 6: 5-lys hovedsignal med signal Forsiktig kjøring - tegning S.22896 bl.6

5.2 Linjesignal

Figur 7: 3-lys hovedsignal med linjesignal - tegning S.22896 bl.8

6 Skiftesignal

6.1 Dvergsignal

Figur 8: Dvergsignal - tegning S.22896 bl.11

6.2 Høyt skiftesignal

Figur 9: Høyt skiftesignal - tegning S.22896 bl.12

7 Middelkontrollampe

Figur 10: Middelkontrolllampe - tegning S.22896 bl.13

8 Togsporsignal

Figur 11: Togsporsignal – tegning S.22896 Bl.14

9 Kryssvekselsignal

Figur 12: Kryssvekselsignal – tegning S.4463

10 Planovergangssignal og forsignal for planovergangssignal

Figur 13: Planovergangssignal 1-sidig og 2-sidig, Forsignal forplanovergangssignal – tegning S.43180

11 Sporvekselsignal

Figur 14: Sporvekselsignal – tegning S.26845

12 Sporsperresignal

Figur 15: Sporsperresignal – tegning S.26845

13 Sporvekselsignal, lysreflekterende

Figur 16: Sporvekselsignal, lysreflekterende - tegning S.3173

F.nr.708.510.400 er for sporvekselsignal, høyre.

F.nr.708.510.410 er for sporvekselsignal, venstre.

For lysreflekterende signalsymboler, se tegning S.39074.

14 Sporsperresignal, lysreflekterende

Figur 17: Sporesperresignal, lysreflekterende – tegning S.3173

F.nr.708.510.500 er for sporsperresignal.

For lysreflekterende signalsymboler, se tegning S.39074.

15 Arm og fundament for signalmast

15.1 Arm

Arm bygges i henhold til følgende tegninger:

S.445 Lyssignal detaljer
S.2346 Arm for 2 og 3 lys signaler
S.6597 Arm for feste av dverg- og avgangsignal på signalmast
S.34546 Arm for togsporsignal på 76 mm rørmast

På tegningene er F. nr. og komplett komponent beskrevet.

15.2 Fundament

Fundamentene bygges i henhold til tegning:

S.22016-001 Fundament for lyssignaler

På tegningen er F. nr. og komplett komponent beskrevet.

Løfteklave for fundamentene har tegningsnummer S.24812.

15.3 Andre typer av signaler

Det er flere leverandører som har levert forskjellige typer hovedsignaler til BaneNOR,s infrastruktur. Nærmere informasjon må hentes i de respektive signalanleggs anleggsdokumentasjon. Slike andre typer omfatter blant annet:

  • Kombinerte 4- og 5-lys signaler Oslo S
  • Hoved-, dverg- og tunnelsignaler for Simis-C og Thales L-90-5

SA-080931-000 Tunnelsignal Simis-C

SA-382134-000 Thales L90-5 tunnelsignaler

SA-090311-003 Signalskisser 5-lys K400 Simis-C