Signal/Vedlikehold/Betjeningsanlegg


1 Hensikt og omfang

Kapittelet beskriver krav til vedlikehold av betjeningsanlegg.

Systemoversikt signalanlegg

1.1 Systemdefinisjon

Systemdefinisjon betjeningsanlegg

Betjeningsanlegg består av:

  • Fjernstyringsanlegg med basisfunksjoner og støttefunksjoner for togleder.
  • Lokalt betjeningsanlegg med
    • stillerapparat eller
    • skjermbasert operatørplass.

Generiske arbeidsrutiner for forebyggende vedlikehold for betjeningsanlegg finnes her: Generiske arbeidsrutiner.

2 Stillerapparat

2.1 Stillerapparat (MMI)

TRV:07363

a) Stillerapparatet skal være fritt for støv og smuss, utvendig og innvendig.

TRV:07364

b) Maling på stillerapparat skal ikke være skadet.

TRV:07365

c) Skjematisk sporplan på stillerapparat skal stemme overens med utvendig anlegg.

TRV:07366

d) Stillerene og stillerhåndtakene skal ha riktig farge, sitte fast og ikke være slitt.

TRV:07367

e) Amperemeteret skal i normalstilling stå på null og gi utslag ved vekselomlegging (eventuelt indikeringslampe for nullstrøm).

For nyere anlegg uten amperémeter utgår punktet (eks. nye NSI-63, NSB-77, NSB-78, NSB-94)

TRV:07368

f) Alle lampehetter skal være på plass og ha riktig farve.

TRV:07369

g) Alle lamper i stillerapparatet skal være i orden.

TRV:07370

h) Summerene skal virke tilfredsstillende.

TRV:07371

i) Ledningsopplegg og klemlisttilkoplinger skal ikke ha løse tilkoplinger eller isolasjonsfeil.

TRV:07372

j) Stillerbord med beskyttelsesplate (plastplate) skal være ryddig og fri for støv og smuss.

TRV:07373

k) Reserveutstyr, lamper, sikringer m.m. skal være tilstede.

TRV:07374

l) Stillerapparat skal være plombert.

3 Vedlegg

Generiske arbeidsrutiner