TABELL:Brusviller som nyanskaffes

Denne tabellen er en oversikt over brusviller som nyanskaffes.

Brusviller som nyanskaffes
Svilletype Anvendes til skinneprofil Tegning F.nr.
JBV 60 BRU A med svillematte 0,15 N/mm3
60E1
KO-800139
116.009.150
JBV 60 BRU B med svillematte 0,15 N/mm3
116.009.160
JBV 60 BRU A HAL med svillematte 0,15 N/mm3 (for Ofotbanen)
60E1
KO-800139
116.009.110
JBV 60 BRU B HAL med svillematte 0,15 N/mm3 (for Ofotbanen)
116.009.120
JBV 54 BRU A med svillematte 0,15 N/mm3
49E1/54E3
KO-800138
116.009.130
JBV 54 BRU B med svillematte 0,15 N/mm3
116.009.140
Brusville i tre for stålbruer uten ballast
Alle
-
116.120.25 og 116.121.60