TABELL:Forsyninghensetting

Denne tabellen beskriver forsyningsløsninger til hensettingsområder.

Forsyningsløsninger til hensettingsområder (inklusive 16 2/3 Hz togvarmeanlegg)
Forsyningsløsning Bruk Beskrivelse og krav
Stasjonsavgang fra koblingsanlegg
 • Foretrukken løsning for hensettingsområder i nærhet av koblingsanlegg for best mulig forsyningssikkerhet inklusive verndekning og -selektivitet, spesielt for større hensettingsområder.
 • Kan være nødvendig eller hensiktsmessig å etablere eget koblingsanlegg for mating av hensettingsområdet fra kontaktledningsanlegget, spesielt for større hensettingsområder eller stor avstand fra eksisterende koblingsanlegg.
Tosidig mating fra banestrekningen
 • Generelt foretrukken løsning ut fra kost/nytte, spesielt for mindre hensettingsområder.
 • Enkeltspor: Hensettingsområdet skal kunne mates fra to ulike kontaktledningsseksjoner på banestrekningen
 • Dobbeltspor: Hensettingsområdet skal kunne mates fra begge de to sporene
 • Krever koordinering av banestrekningens vedlikehold slik at bare en av matingene frakoples om gangen
Ensidig mating fra banestrekningen
 • Akseptabel løsning med dobbeltspor uansett elutforming ved koblingskonsept 2L og 2M, spesielt for mindre hensettingsområder.
 • Akseptabel løsning ved bruk av elutforming E og høye master som tillater forbimating av frakoplet kontaktledningsseksjon, spesielt for mindre hensettingsområder..
 • Uønsket løsning ved andre elutforminger på enkeltspor pga. generelt lav forsyningssikkerhet
Ensidig mating fra banestrekningen og eksisterende togvarmeposter (50 Hz) som reserveforsyning, spesielt for mindre hensettingsområder.
 • Tolererbar midlertidig løsning for kjøretøy som har tilkoblingsmulighet for slik togvarmepost frem til banestrømforsyningen har tilstrekkelig forsyningssikkerhet
Togvarmeposter
 • Løsningen er ikke iht. Bane NORs strategi for strømforsyning til kjøretøy med egen strømavtaker
 • Løsningen er iht. Bane NORs strategi for strømforsyning til kjøretøy uten egen strømavtaker eller hvor bruk av strømavtaker ikke er hensiktsmessig/relevant.