TABELL:Minste rettlinje M mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt

Denne tabellen beskriver minste rettlinje M mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt.

Tabell: Minste rettlinje M BK-SS mellom bakkant sporveksel (BK) i hovedspor og påfølgende stokkskinneskjøt
tgα 1) M BK-SS [m]
1:9 6
1:12 9
1:14 12
1:18,4 15
1:26,1 18
  1. Henviser til første sporveksel i Figur: Krav til rettlinje M mellom to etterfølgende sporveksler.