TABELL:Oversikt over sikkerhetstiltak i tunneler avhengig av lengde

Denne tabellen beskriver oversikt over sikkerhetstiltak for delsystemene infrastruktur, energi og drift og trafikkstyring avhengig av tunnellengde.

Tabell: Oversikt over sikkerhetstiltak i tunneler avhengig av lengde
TSI SRT 0,1-0,5 km > 0,5-1 km > 1-5 km > 5-20 km > 20 km
Delsystem infrastruktur
4.2.1.1 Ingen adgang for uvedkommende til nødutganger og tekniske rom
x
x
x
x
x
4.2.1.2 Motstandsdyktighet mot brann i tunnelstrukturer
x
x
x
x
x
4.2.1.3 Byggematerialets branntekniske egenskaper
x
x
x
x
x
4.2.1.4 Branndeteksjon i tekniske rom
x
x
x
4.2.1.5.1 Sikkert område
x
x
x
4.2.1.5.2 Tilgang til sikkert område
x
x
x
4.2.1.5.3 Kommunikasjonsmidler i sikre områder
x
x
x
4.2.1.5.4 Nødbelysning langs rømningsveier
x
x
x
x
4.2.1.5.5 Rømningsskilt
x
x
x
x
x
4.2.1.6 Rømningsgangbaner
x
x
x
x
4.2.1.7 Evakuerings- og redningspunkter*
x
x
x
4.2.1.8 Nødkommunikasjon
x
x
x
4.2.1.9 Strømforsyning til redningstjenestene
x
x
x
4.2.1.10 Pålitelighet for elektriske anlegg
x
x
x
4.2.1.11 Kommunikasjon og belysning ved brytere
x
x
x
Delsystem energi
4.2.2.1 Seksjonering av kontaktledning
x
x
x
x
4.2.2.2 Jording av kontaktledning
x
x
x
Delsystem drift og trafikkstyring
4.4.1 Regler for nødssituasjoner
x
x
x
x
x
4.4.2 Tunnelberedskapsplan
x
x
x
4.4.3 Øvelser
x
x
x
4.4.4 Prosedyrer for utkobling og jording
x
x
x
x
x

* Utenfor tunneler > 1 km, inne i tunneler > 20 km.