TABELL:Profiler som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg

Denne tabellen beskriver profiler som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg.

Profiler som skal anvendes ved sporombygging og nyanlegg
Profil F.nr.
49E1 101.149.xx
54E3 101.154.xx
60E1 101.160.xx
60E2

(for Ofotbanen)

101.854.200