TABELL:Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper

Tabell til prosjekteringsdokumentasjon for dobbeltrettede balisegrupper

Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, dobbeltrettede balisegrupper
Balisegrupper Symbol på

signal- og

baliseplassering,

plan- og kabelplan

Angis i kodetabellen i

Kolonne Sign./Type

som:

Mulige

baliser i

gruppen:

A B
Dobbeltrettede balisegrupper Generelt:

Begge baliser er aktive:

H H
Eks.
En balise er annulert:
H
Eks.
H

H, H(K1) eller H(K2) angis

over symbol.

"XXX"-H"ZZ" angis

under symbol.

H/H(K1)/H(K2)
▲▲1)
H, H(K1) eller H(K2) X X
EH, SEH

EH eller SEH angis over

symbol.

"XXX"-E"ZZ" angis

under symbol.

EH SEH
▲▲1) ▲▲1)
EH eller SEH X X
BU

BU angis over symbol.

"XXX"-G"ZZ" angis

under symbol.

BU
▲▲1)
BU X X
SU

SU angis over symbol.

"XXX"-G"ZZ" angis

under symbol.

SU
▲▲1)
SU X X
GMO, GMD

GMO eller GMD angis over

symbol.

"XXX"-G"ZZ" angis

under symbol.

GMO GMD
▲▲1) ▲▲1)
GMO eller GMD X X

1) Kan være H, H(K1), H(K2), EH, SEH, BU, SU, GMD eller GMO.

"XXX" og "ZZ", se Tabell: Baliseidentitet.