TABELL:Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper

Tabell til prosjekteringsdokumentasjon for enkeltrettede balisegrupper

Tabell: Prosjekteringsdokumentasjon, enkeltrettede balisegrupper
Balisegrupper Symbol på

signal- og

baliseplassering,

plan- og kabelplan

Angis i

kodetabellen i

kolonne Sign./Type

som:

Mulige baliser

I gruppen

P A B C
Enkeltrettede balisegrupper (mulige kombinasjoner)
Signalbalisegruppe
  1. Rep. i kjøreretn. Rep.#
  2. Rep. i kjøreretn. Rep.#U
  3. Rep. i kjøreretn. Rep.#V
  4. Rep. i kjøreretn. Rep.#W

Rep og FF angis med

Rep#/FF# under symbol,

hvor # erstattes med

objektets signalnr./litra.

▲Δ Sign.nr./litra, F#,

FF# eller Rep.#

X X
▲ΔΔ Sign.nr./litra, F#,

eller FF#

X X X
P

▲ΔΔ

Sign.nr./litra, F#,

FF# eller Rep.#

X X X
P

▲ΔΔΔ

Sign.nr./litra, F#

eller FF#

X X X X
H

H, H(K1) eller H(K2) angis

over symbol.

"XXX"-H"ZZ" angis

under symbol.

H/H(K1)/H(K2)
▲Δ
H, H(K1) eller H(K2) X X
H/H(K1)/H(K2)
▲ΔΔ
H, H(K1) eller H(K2) X X X
ERH

ERH angis over symbol.

"XXX"-E"ZZ" angis

under symbol.

ERH
▲Δ
ERH X X
ERH
▲ΔΔ
ERH X X X
SVG

SVG angis over symbol.

"XXX"-V"ZZ" angis

under symbol.

SVG

▲Δ

SVG X X
SVG

▲ΔΔ

SVG X X X
RVG

RVG angis over symbol.

"XXX"-V"ZZ" angis

under symbol.

RVG

▲Δ

RVG X X
RVG

▲ΔΔ

RVG X X X
HG

HG angis over symbol.

"XXX"-G"ZZ" angis

under symbol.

HG

▲Δ

HG X X
HG

▲ΔΔ

HG X X X
L

L angis over symbol.

"XXX"-L"ZZ" angis

under symbol.

L

▲Δ

L X X
SH

SH angis over symbol.

"XXX"-S"ZZ" angis

under symbol.


SH

▲Δ

SH X X

"XXX" og "ZZ", se Tabell: Baliseidentitet.