TABELL:Skinnekvaliteter som skal anvendes ved sporombygging og ved nyanlegg

Denne tabellen beskriver skinnekvaliteter som skal anvendes ved sporombygging og ved nyanlegg.

Tabell: Skinnekvaliteter som skal anvendes ved sporombygging og ved nyanlegg
Kurveradius (m) Trafikkbelastning (MBT/år) Stålkvalitet
r > 500 m R260Mn
250 m < r < 500 m < 5 MBT/år R260Mn
> 5 MBT/år R350HT
r < 250 m R350HT