TABELL:Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser

Denne tabellen beskriver skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser.

Tabell: Skinneprofil med tilhørende største svilleavstand for overbygningsklasser
Overbygningsklasse Skinneprofil Største svilleavstand
a 35,7 kg 730 mm
S41 750 mm
49E1 750 mm
b 35,7 kg 610 mm
NSB40 610 mm
S41 660 mm
c 49E1 660 mm
54E3 660 mm
54E2 650 mm
54E1 670 mm
S64 750 mm
c+ 49E1 600 mm
54E3 600 mm
54E1 600 mm
54E2 600 mm
d 60E1 600 mm
Ofotbanen 54E4 520 mm
60E2 520 mm
Ofotbanen 35t 60E2 600 mm

Ved nyanlegg og sporombygging til overbygningsklasse c skal det alltid anvendes svilleavstand 600 mm.