TABELL:Største dimensjoner for små ledende deler uten krav til utjevning

Denne tabellen beskriver største tillatte dimensjoner for små ledende deler uten krav til utjevning.

Tabell: Største dimensjoner for små ledende deler uten krav til utjevning
Ledende del Parallelt med spor Ut fra jernbanetraseen
Helt ledende 3 m 2 m
Delvis ledende
f.eks. betong
15 m 2 m