TABELL:Tillatt avvik i sporvidde

Denne tabellen beskriver tillatt avvik i sporvidde.

Tabell: Tillatt avvik i sporvidde
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Avvik i sporvidde (mm)
Nytt spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
Q0 230 < V ≤ 300 +3/-0 +10/-3 +15/-4 +28/-5
Q1 160 < V ≤ 230 +4/-0 +12/-4 +20/-5 +28/-7
Q2 120 < V ≤ 160 +4/-0 +15/-5 +25/-6 +35/-8
Q3 80 < V ≤ 120 +4/-3 +15/-7 +30/-8 +35/-9
Q4 40 < V ≤ 80 +4/-4 +20/-7 +30/-8 +35/-9
Q5 V ≤ 40 +5/-5 +20/-7 +30/-8 +35/-9