TABELL:Tillatte pilhøydefeil

Denne tabellen beskriver tillatte pilhøydefeil ved ulike kvalitetsklasser for bølgelengdeområde 3-25 meter.

Tabell: Tillatte pilhøydefeil - bølgelengdeområde D1 (3-25 meter)
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Pilhøydefeil (+/- mm)
Nytt spor Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
Q0 230 < V ≤ 300 2 2 3 4 10
Q1 160 < V ≤ 230 2 2 3 4 12
Q2 120 < V ≤ 160 2 2 4 5 14
Q3 80 < V ≤ 120 2 3 5 7 17
Q4 40 < V ≤ 80 2 3 8 11 22
Q5 V ≤ 40 2 4 10 14 22