TABELL:Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis

Denne tabellen beskriver tillatte vindskjevheter, med målebasis på 2 meter.

Tabell: Tillatte vindskjevheter med 2 meter målebasis
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Vindskjevhet (+/- mm)
Nytt spor Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
R ≥ 400 m 1) R < 400 m 1)
Q0 230 < V ≤ 300 2 2 6 7 10 -
Q1 160 < V ≤ 230 2 2 6 7 10 -
Q2 120 < V ≤ 160 2 2 7 10 14 -
Q3 80 < V ≤ 120 3 3 7 10 14 12
Q4 40 < V ≤ 80 4 4 7 10 14 12
Q5 V ≤ 40 5 5 7 10 14 12