TABELL:Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis

Denne tabellen beskriver tillatte vindskjevheter med målebasis på 9 meter.

Tabell: Tillatte vindskjevheter med 9 meter målebasis
Kvalitetsklasse Hastighet (km/h) Vindskjevhet (+/- mm)
Nytt spor Nyjustert spor Vedlikeholdsgrense Tiltaksgrense Umiddelbar grense
R ≥ 400 m 1) R < 400 m 1)
Q0 230 < V ≤ 300 6 6 24 31 43 -
Q1 160 < V ≤ 230 6 6 24 31 43 -
Q2 120 < V ≤ 160 6 6 24 31 43 -
Q3 80 < V ≤ 120 6 6 24 31 43 34
Q4 40 < V ≤ 80 9 9 24 31 43 34
Q5 V ≤ 40 15 15 24 31 43 34

1) radius i tilsluttende sirkelkurve