TABELL:Toleransegrenser for overhøyde

Denne tabellen beskriver toleransegrenser for overhøyde ved ulike banetyper.

Tabell: Toleransegrenser for overhøyde
Banetype Tiltaksgrense (mm) Umiddelbargrense (mm)
Baner med blandet trafikk > 150 180
Persontrafikkbaner > 180 190