TABELL:Toleranser for ledevidder

Denne tabellen beskriver toleranser for ledevidder.

Tabell: Toleranser for ledevidder
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
Q0 ≥ 1393 ≥ 1394
Q1 ≥ 1393 ≥ 1394
Q2 ≥ 1393 ≥ 1394
Q3 ≥ 1392 ≥ 1393
Q4 ≥ 1392 ≥ 1393
Q5 ≥ 1392 ≥ 1393