TABELL:Toleranser for ledevidder

Denne tabellen beskriver toleranser for ledevidder.

Tabell: Toleranser for ledevidder
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense
minimum (mm)
Vedlikeholdsgrense
minimum (mm)
Q0 1393 1394
Q1 1393 1394
Q2 1393 1394
Q3 1392 1393
Q4 1392 1393
Q5 1392 1393