TABELL:Toleranser for sporvidder kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel

Denne tabellen beskriver toleranser for sporvidder i kryssparti i enkel sporveksel, endekryss i kryssveksler og usymmetrisk dobbeltveksel.

Tabell: Toleranser for sporvidder ved kryssparti i enkel sporveksel og usymmetrisk dobbeltveksel og endekryss i kryssveksler og sporkryss
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm) Vedlikeholdsgrense (mm)
minimum maksimum minimum maksimum
Q0 1432 1442 1432 1439
Q1 1432 1442 1432 1439
Q2 1432 1442 1432 1439
Q3 1432 1450 1432 1443
Q4 1432 1450 1432 1443
Q5 1432 1455 1432 1450