TABELL:Toleranser sporvidder sidekrysspar, dobbel og enkel kryssveksel sporkryss

Denne tabellen beskriver toleranser for sporvidder i sidekrysspar, samt i dobbel og enkel kryssveksel/sporkryss.

Tabell: Toleranser for sporvidder i sidekrysspar, i dobbel og enkel kryssveksel og sporkryss
Kvalitetsklasse Umiddelbar grense (mm)
minimum maksimum
Q0 1433 1444
Q1 1433 1444
Q2 1433 1444
Q3 1433 1444
Q4 1433 1444
Q5 1433 1444