TABELL:Utløsingstid for sikkerhetssone for skiftevei

Tabellen er utgått i forbindelse med kravendring 3669

Denne tabellen beskriver utløsingstid for sikkerhetssone for skiftevei.

Tabell: Utløsingstid for sikkerhetssone for skiftevei
Avstand (A) [m] Utløsingstid [s]
0 m ≤ A ≤ 250 m 30
250 m < A ≤ 500 m 40
500 m < A ≤ 750 m 50
750 m < A ≤ 1000 m 60